Mentor

In alle klassen zijn mentoren of coaches aangesteld. Dit zijn docenten die in de desbetreffende klas of clustergroep les geven. De mentoren begeleiden de leerlingen en treden vaak op als vertrouwenspersoon. Ze gaan de studieresultaten na en bespreken de problemen. Ze organiseren ook klassenactiviteiten om het onderlinge contact te versterken.

Goede contacten tussen de ouders en de mentor zijn in het belang van de leerlingen.