Decaan

Mevrouw Termes is de schooldecaan. Een decaan geeft informatie, stimuleert en begeleidt de leerlingen in het maken van keuzes voor een vakkenpakket en vervolgopleiding. Dit gebeurt zowel in groepsverband als individueel.
Gedurende alle leerjaren worden er diverse activiteiten op het gebied van studie- en beroepsoriëntatie georganiseerd.

In leerjaar twee krijgen de leerlingen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Er wordt aandacht besteed aan beroepen en vaardigheden die behoren bij de sectoren: techniek, economie en zorg & welzijn. Ook de werkweek staat in het teken van de sectorkeuze. Interessetesten, gastlessen, een beroepenmarkt, een snuffelstage en een bezoek aan een ROC zijn voorbeelden van activiteiten die gedurende alle leerjaren voorbij kunnen komen.

In het vierde jaar ligt de nadruk op de individuele begeleiding met betrekking tot een vervolgstudie en beroep. De leerlingen gaan aan het begin van het schooljaar een onderzoek doen naar een bepaald beroep. De decaan spreekt iedere leerling in het vierde leerjaar in ieder geval één keer over de keuze van hun vervolgopleiding. Heeft een leerling meer begeleiding nodig, kan er een vervolgafspraak gemaakt worden.

De decanenkamer bevindt zich op de eerste verdieping. In en voor de decanenkamer ligt allerlei informatiemateriaal (o.a. inschrijfformulieren) waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd. Voor alle vragen die betrekking hebben op de sector- en opleidingskeuze kan altijd een afspraak worden gemaakt.

Bereikbaarheid: telefonisch (249944) en op afspraak, ook via uw zoon of dochter.
 

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur