Sterke punten mavo

Wat kom je tegen op de mavo?

TOB: Tijdelijke Opvang en Begeleiding
Aan het begin en eind van elke dag zijn er uren ingeroosterd waarop leerlingen extra begeleiding kunnen krijgen. Dit kan begeleiding zijn in een vak, begeleiding bij het maken van huiswerk of hulp bij het plannen en organiseren.

Gevarieerd aanbod aan faciliteiten op het gebied van dyslexie
Gesproken toetsen en boeken, verlenging, examens op de computeren extra begeleiding.

In de onderbouw

Mavo-havo brugklassen
leerlingen met een mavo-havo advies worden geplaatst in Mavo-Havo brugklassen.

Talentstromen
Ter voorbereiding op de sectoren in de bovenbouw maken de leerlingen in leerjaar 1 en 2 kennis met de verschillende talentstromen: de jonge onderzoeker, de jonge ondernemer, de jonge dienstverlener en de jonge ontwerper. In leerjaar 1 maken ze kennis met alle talenten en in leerjaar 2 maken ze een keuze om te kijken of daar hun talent ligt zodat ze beter zijn voorbereid op hun keuze naar de bovenbouw.

Coaching
Elke leerling wordt gecoacht op het onderwijsleerproces en op de talenten. Zo leren de leerlingen doelen stellen en keuzes te maken. Hier wordt de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte per leerling en samen met de leerling bepaald. De coach is iemand met wie de leerlingen veel contact hebben. De leerling bespreekt met hem of haar hoe het gaat op school.
Impressie van de coaching op de mavo

Dagstart/dagsluit
De overstap naar het voortgezet onderwijs is altijd spannend: veel nieuwe vakken, een nieuwe klas en huiswerk. Om de leerlingen hier een beetje mee te helpen, wordt er een aantal x per week de dag opgestart en een aantal x per week wordt de dag afgesloten in de coachgroep. Zo wordt er bijvoorbeeld verteld hoe het logboek gebruikt moet worden, wat een goede manier is om een taal te leren en wordt er aandacht besteed aan plannen.

 

In de bovenbouw

Theorie en praktijk
Naast de theoretische stroom kunnen de leerlingen kiezen voor een praktijkstroom, de zgn. mavo+ variant. Ze volgen naast de theorievakken één praktijkvak op de locatie beroepsgericht. De volgende praktijkcomponenten worden aangeboden: metaal, elektrotechniek, motorvoertuigen, bouw, mode & commercie, handel &verkoop, administratie en vanaf dit jaar horeca. Deze stroom bereidt goed voor op het mbo.

Optimale voorbereiding op de doorstroom naar havo-4
In leerjaar 3 is een doorstroom-naar-havo-klas, waarin de leerlingen een verzwaard programma volgen voor Nederlands, Engels en wiskunde.

Voorbereiding op versnelde doorstroom naar het hbo
Ook van de praktijkstroom wordt in samenwerking met het mbo een verzwaarde variant opgezet. Hier volgen de leerlingen ook het verzwaarde programma voor Nederlands, Engels en wiskunde; daarnaast volgen deze leerlingen ook meer uren praktijk in de week.

Vervroegd examen
Wanneer een leerling uitblinkt in een bepaald vak  of misschien  in meerdere vakken is het mogelijk  om vervroegd examen te doen in klas 3.
Impressie van vervroegd examen
 

Optimale keuzemogelijkheden
Extra vakken: Spaans, muziek, CKV2.