Vervroegd examen op het Kennemer College

Wanneer een leerling uitblinkt in een bepaald vak  of misschien  in meerdere vakken is het mogelijk  om vervroegd examen te doen in klas 3. Na overleg met de docent en ouders kan een leerlingen aangemeld worden. Deze leerlingen sluiten het examenvak dan af in klas 3. In feite doen zij klas 3 en 4 in één schooljaar.

Wanneer de leerlingen geslaagd zijn voor dat vak, houden zij in klas 4 meer tijd over. Deze tijd moet ingevuld worden. Sommige leerlingen kiezen dan voor verdieping van het vak waar zij examen in hebben gedaan op niveau havo-3 of havo-4. Anderen verbreden zich door een extra vak op te nemen in het vakkenpakket en weer een aantal besteedt extra aandacht aan een vak of vakken waar ze wat meer moeite mee hebben. Ook kiezen leerlingen ervoor rekenen op 3F af te sluiten waardoor ze tijdwinst kunnen boeken in het mbo of in havo-4 of, indien nodig, extra te trainen voor rekenen 2F. Daarnaast maken we elke leerling er bewust van om het afgesloten vak te ‘onderhouden’.

Om te voorkomen dat deze leerlingen gaan ‘zwemmen’, worden ze gecoacht.  Zes keer per jaar hebben ze een gesprek met de ‘extra’ coach over de invulling van de vrijgekomen tijd.  Tijdens het eerste gesprek komen de keuzes  ter sprake en wordt er een planning gemaakt hoe zij de  tussenuren gaan invullen,  bijvoorbeeld door in de tussenuren te gaan werken in het stiltelokaal. In de vervolggesprekken komt aan de orde hoe het loopt en of ze, en hoe ze de gestelde doelen hebben behaald.
 

 

 

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur