Aanmeldingsformulier

U kunt hier het aanmeldingsformulier 2018-2019 downloaden.

De aanmelding voor kunt u sturen naar:

Toelatingscommissie Kennemer College
Büllerlaan 2
1945 SR  BEVERWIJK

Aanmeldingen voor onze school lopen via de teamleider van leerjaar 1 mevr. A. Solbes, 0251-249 944.

 

Benodigde gegevens bij aanmelding:

 Van de ouders:

  •  Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier

Van de basisschool:

  • Het onderwijskundig rapport deel I en II. Beide ondertekend (door school en ouders).
  • De Cito-score, NIO-testscore en/of andere testgegevens
  • De gegevens uit het leerlingvolgsysteem (minimaal de laatste 3 jaar)
  • Andere onderzoeken die het advies ondersteunen zoals bijvoorbeeld een dyslexieverklaring, verklaring faalangsttraining, training sociale vaardigheden enz.

► Toelatingscommissie