Begeleiding

Goede zorg voor alle leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel.

Leerlingbegeleiding is op onze school onderdeel van het normale onderwijsaanbod. Zo is er begeleiding die gericht is op de cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld studielessen in leerjaar 1 en vaardigheidslessen. 

De leerlingbegeleiding is ook gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Problemen proberen we te voorkomen, maar soms zijn ze er toch. Veel zijn er snel op te lossen door de mentor of vakdocent. Soms worden specialisten binnen de school ingeschakeld:

  • Leerlingbegeleiders
  • Faalangstreductietrainers
  • Sociale vaardigheidstrainers
  • Remedial teachers voor onder andere dyslexie 

Zorgteam

Op de locatie is een zorgteam actief. Het komt wekelijks bijeen om leerlingen adequate zorg op maat te bieden.

Het zorgteam zorgt voor een goede structuur van de hulpverlening. Het doel is in een zo vroeg mogelijk stadium pedagogisch-didactische en/of sociaal-emotionele belemmeringen te traceren. Het hulpverleningstraject is erop gericht dat een leerling op succesvolle wijze zijn schoolloopbaan kan afronden.

Ook bewaakt het zorgteam in nauwe samenwerking met de hele school de veilige leeromgeving voor iedere leerling.

Zowel leerlingen zelf, als hun ouders, docenten, afdelingsleiders en schoolleiders kunnen de hulp van het zorgteam inroepen. Dit loopt via de zorgcoördinator.

In het zorgteam zitten de volgende personen:

  • Twee leerlingbegeleiders
  • De schoolpsycholoog
  • De schoolmaatschappelijk werker
  • De zorgcoördinator

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur