Bevorderingsrichtlijnen Mavo algemeen

1. Leerlingen die voldoen aan de eisen die per leerjaar gelden, worden onvoorwaardelijk bevorderd.
 
2. Als een leerling niet voldoet aan de bepaalde eisen die per leerjaar gelden kan de docentenvergadering besluiten tot:

  • niet bevorderen;
  • het opleggen van een taak; de taak wordt voor of na de vakantie gecontroleerd en dient naar het oordeel van de desbetreffende docent naar behoren te zijn verricht;
  • het opleggen van een herexamen. Herexamens kunnen worden opgelegd in een of twee vakken waarvoor onvoldoendes behaald zijn. De docentenvergadering kiest het vak waarin herexamen moet worden afgelegd. Na het afleggen van het herexamen gelden de bevorderingsrichtlijnen voor het nieuwe rapportcijfer;
  • een verbod voor de keuze van een of meer vakken in het vakkenpakket;
  • een verbod voor de keuze van eventuele extra vakken.

3. De docentenvergadering kan ook adviseren. Mogelijke adviezen:

  • andere afdeling (b.v. Havo, Beroepsgericht);
  • bepaalde vakken in het pakket afraden of juist aanraden;
  • extra vakken afraden of juist aanraden.

4. Als uitgangspunt hanteren we dat leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2) niet doubleren. Het advies van de docentenvergadering is hierbij bepalend.
 
5. In de brugklassen en in de tweede klassen krijgt elke leerling na periode 2 & 3 een advies. Dit advies is de toekomstverwachting die de docenten hebben van de leerling. Dit (dwingend) advies kan inhouden dat een leerling doorstroomt naar Mavo 2/3 of misschien geadviseerd wordt een overstap te maken naar leerjaar 2/3 van de beroepsgerichte leerweg.
Ook adviezen naar Havo kunnen voorkomen. Definitieve besluiten worden pas gemaakt op basis van het derde rapport.
 

► Onderbouw

► M3 naar M4

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur