Richtlijnen voor computergebruik

Met computers worden vaste pc’s in lokalen en laptops bedoeld.

  1. Computers mogen alleen gebruikt worden voor schoolwerk;
  2. Leerlingen hebben toestemming van een docent of medewerker nodig om met een computer te mogen werken;
  3. Leerlingen mogen alleen onder toezicht in de computerlokalen verblijven en/of met een laptop werken. In de mediatheek en computerlokalen is ook toezicht op afstand mogelijk;
  4. Medewerkers en leerlingen loggen altijd in met hun eigen gebruikersnaam. Als leerlingen samen aan één computer werken, kiezen ze in overleg met elkaar wie er inlogt;
    N.B. Mail na afloop het gemaakte werk naar alle leerlingen die samen hebben gewerkt, zodat iedereen een kopie van het werk heeft!
  5. Als er iets mis is met een computer of een programma, melden leerlingen dit direct bij de docent.