Decanaat

Mevrouw Termes is de schooldecaan. Een decaan geeft informatie over het kiezen voor een vakkenpakket en vervolgopleiding.

In leerjaar twee krijgen de leerlingen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Er wordt aandacht besteed aan beroepen en vaardigheden die behoren bij de sectoren: techniek, economie en zorg & welzijn. Ook de werkweek staat in het teken van de sectorkeuze. Rond januari gaan deze leerlingen een keuze maken voor een vakkenpakket.

We hebben een brochure samengesteld om de leerlingen van mavo 2 meer inzicht te geven in de mogelijkheden die de bovenbouw biedt, onder meer door informatie aan te bieden over (nieuwe) keuzevakken en leerwegen.

In leerjaar 3 zijn er twee activiteiten die met het oriënteren op studie en beroep te maken hebben. In november is er een beroepen voorlichtingsavond (MBO-avond), in april is de snuffelstage.

In het vierde jaar ligt de nadruk op het kiezen van een opleiding en een nieuwe school. Het sectorwerkstuk aan het begin van leerjaar 4 kan een belangrijk hulpmiddel zijn.

De decaan spreekt iedere leerling in het tweede, derde en vierde leerjaar in ieder geval één keer over de keuze van hun vakkenpakket of vervolgopleiding. Als er meer vragen zijn, kan er een vervolgafspraak gemaakt worden. Als er vragen zijn kunnen leerlingen altijd even binnenlopen bij de decanenkamer op de eerste verdieping. Tevens zijn daar inschrijfformulieren op te halen voor een vervolgopleiding.

Wat handige sites die geraadpleegd kunnen worden:
www.roc.nl
www.beroepinbeeld.nl
www.tkmst.nl
www.mbostad.nl


 

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur