Directie en bestuur

Opleidingsdirecteur Mavo: dhr. R. Feenstra

Teamleiders
brugklas - mevr. A.B. Solbes Hernandez
mavo 2 - dhr. R.C.J.P. Sap
mavo 3 - dhr. P.J.J.M. Blankendaal
mavo 4 - dhr. J.J. Out

Spreekuren schoolleiding
U kunt een afspraak maken via de administratie, tel. 0251 249 944. Wilt u inlichtingen over de vorderingen van uw kind, dan kunt u een afspraak maken met de mentor.
 

Kennemer College en SVOK

Het Kennemer College is een van de scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). De andere scholen zijn het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffer College te Castricum. De stichting stelt zich ten doel voortgezet onderwijs te verzorgen op algemeen bijzondere grondslag. Dat houdt in, algemene toegankelijkheid en gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke stromingen. De voorzitter van college van bestuur is dhr. F.M. Timmermans.

Meer informatie over SVOK vindt u op www.svok.nl.
 
 

 

 

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur