Gepersonaliseerd leren op de MAVO (VMBO-TL)

In onze opleiding stellen we één uitgangspunt centraal: het stimuleren en uitdagen van leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij richten we ons onderwijs op de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling. We willen de leerlingen zo een kans bieden zich persoonlijk te ontwikkelen, te excelleren en zich optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Het rooster en het leermateriaal zijn er op aangepast om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen. In de onderbouw zijn er momenten ingeroosterd aan het begin en eind van de dag waarop de coaches de dag met de groep starten en afsluiten.
Om recht te doen aan verschillen moeten leerlingen kunnen werken op verschillende niveaus en op verschillend tempo. Naast de reguliere lessen zullen er dan ook werklessen worden ingeroosterd waarop leerlingen begeleid zelfstandig aan opdrachten kunnen werken. Er is digitaal lesmateriaal ontwikkeld in de zogenaamde Portal, zodat elke leerling daadwerkelijk op eigen tempo en eigen niveau aan de lesstof kan werken. Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 werkt de leerling met een eigen device met dit digitale lesmateriaal.

Behalve het onderwijsinhoudelijke aspect vinden we het belangrijk dat de leerling zich als persoon kan ontplooien. Tijdens sporttoernooien, de musical en de muziekavond kunnen de leerlingen laten zien welke talenten zij bezitten en hoe zij daar in de loop der jaren in kunnen groeien. Tijdens de uren ‘Talentstroom’, de projectweken, werkweken, reizen en kampen tonen de leerlingen waar ze goed in zijn of waarin ze zich verder hebben ontwikkeld. 

► Lees verder