Kwaliteit

We streven naar uitstekende resultaten: onze leerlingen proberen het beste uit zichzelf te halen, waarbij de school de randvoorwaarden schept die nodig zijn om de minstens het niveau te halen dat binnen hun vermogen ligt. Hierbij gaan wij uit van de verschillen tussen leerlingen. Een zeer hoog percentage verlaat de school met een diploma of (start-)kwalificatie. Om dit te bereiken beschikt onze school over professionele medewerkers met hart voor de leerling, uitstekende onderwijsfaciliteiten en een passend begeleidingssysteem.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De rapportages van de onderwijsinspectie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Onderwijsresultaten

Elk jaar evalueert de schoolleiding samen met de vaksecties de resultaten van het onderwijs aan de hand van de in- en doorstroomgegevens en de examenuitslagen. De schoolgegevens worden vergeleken met de landelijke cijfers, die door de onderwijsinspectie worden geleverd. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken uit dit cijfermateriaal.
 

Examenresultaten: percentage geslaagd 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mavo/vmbo-TL 98% 95% 94% 91% 93% 91%
             
Instroomgegevens brugklas per 1 augustus 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mavo 212 203 195 174 227 196

 
Doorstroomgegevens
De doorstroompercentages uit 2014-2015 geven het volgende beeld:

Klas volgend leerjaar Beroepsgericht havo niet bevorderd vertrokken
M1 98,4% 2,1% 14,9% 3,2% 2,7% (bevorderd)
M2 98,6% 0,4% 1,4% 2,8% 1,9%
M3 94,9% - - 4,7% 0,8%
M4 95,5% - 14,4% 8,6% 79,7% (vervolgonderwijs)

 

Scholen op de kaart

Voor meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs kunt u terecht op Scholenopdekaart.nl.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur