Leerlingenstatuut

Het Kennemer College kent een leerlingenstatuut, waarin de rechtspositie van de leerling op school is vastgelegd. Daarin staat beschreven wat de rechten en plichten van de leerling zijn, hoe prestaties worden gemeten, hoe met huiswerk en schoolonderzoeken wordt omgegaan, wat de rechten van de leerlingenraad zijn en hoe met privacy wordt omgegaan. We verwijzen hierbij naar het leerlingenreglement waarin regels en afspraken staan.

 

 

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur