Bevorderingsrichtlijnen onderbouw

Een leerling is bevorderd indien:

  • Alle studieadviezen aan het eind van het schooljaar positief zijn;
  • 1 of 2 studieadviezen negatief zijn en de rest positief.

Bij drie of meer negatieve studieadviezen is de leerling een bespreekgeval. Deze normen zijn van toepassing op alle leerjaren.


Doorstroom havo
Een leerling is bevorderd naar havo 2/3 indien in de Learning Portal alle vakken op havoniveau zijn gevolgd en met een positief studieadvies zijn afgesloten.

Daarnaast wordt in leerjaar 1 lopende het schooljaar voor de potentiele overstappers een havo-overstap (wiskunde) programma aangeboden. Voor het verkrijgen van een havo 2 advies is dit overstap programma met een positief advies van de vakdocent afgerond. De leerlingen die op havoniveau werken en een overstap naar havo2/3 willen maken moeten hun leerdoel zonder herkansingen halen.

 

Doorstroom van klas 2 naar klas 3

 Gekozen vak

Voldoende afgerond
Min. 80% v.d. leerdoelen behaald

 Positief studieadvies

Gekozen vak

Onvoldoende afgerond Min. % niet behaald

Negatief studieadvies

 Niet gekozen vak

Voldoende afgerond Minimum % v.d. leerdoelen behaald (per vak verschillend)

 Positief studieadvies

 Niet gekozen vak

Onvoldoende afgerond Minimum % niet behaald

 Negatief studieadvies

 

Studieadvies naar de bovenbouw

Uitgangspunt van het studieadvies: Een leerling moet in staat worden geacht om voor het betreffende vak zijn diploma te kunnen halen.

 

De docentenvergadering kan in bijzondere gevallen afwijken (ten gunste van de leerling) van deze richtlijnen.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur