Magister

Het is voor leerlingen en ouders mogelijk om via Internet diverse onderwijskundige informatie te raadplegen, zoals die geregistreerd is op school. Denk hierbij aan behaalde resultaten, het rooster en aanwezigheidsregistratie. Daarnaast kunt u ook inzien met welke NAW-gegevens uw zoon/dochter op school geregistreerd staat. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en zijn geregistreerd in het administratieprogramma Magister.

Hoe komt u bij deze gegevens?

Om toegang te krijgen moet u inloggen en daarvoor heeft u een inlognaam en wachtwoord nodig. Deze worden tijdens de eerste ouderavond van leerjaar 1 door de mentor uitgedeeld. Inloggegevens blijven geldig, zolang de leerling op het Kennemer College zit.

Klik hier om de handleiding te downloaden voor het gebruik van Magister (Adobe reader vereist).

Inloggen in Magister 5

Ga in uw internetprogramma naar https://kennemer.magister.net/#/inloggen of volg de link op de website (geeltje).

Onregelmatigheden doorgeven

Mocht u onregelmatigheden tegenkomen, adreswijzigingen willen doorgeven of algemene vragen over Magister hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@kennemercollege.nl. Uw bericht zal dan doorgestuurd worden naar de verantwoordelijke medewerker, die u - indien nodig - van antwoord voorziet.

Wij hopen u op deze manier te ondersteunen bij de studiebegeleiding van uw kind.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur