Maatschappelijke stage

Op het Kennemer College vinden wij het belangrijk dat leerlingen aandacht besteden aan actief burgerschap. Voor iedere leerling die onze school binnenstroomt, wordt daarom een programma voor Maatschappelijke Stage (MaS) aangeboden. Op onze locatie wordt hier op de volgende manier vorm aan gegeven:

• In de onderbouw (M1 en M2) is gekozen voor projecten onder schooltijd. De coördinator MaS probeert d.m.v. verschillende projecten de leerling duidelijk te maken wat vrijwilligerswerk inhoudt. Iedere leerling is verplicht aan deze MaS-projecten deel te nemen. We streven ernaar om aan het einde van leerjaar 2 uit te komen op ongeveer 15-20 uur per leerling. Projecten waar leerlingen aan meedoen zijn o.a. Bounz voor Orange Babies, inzamelingsactie voor de voedselbank, opschonen van het strand, wandelen met bewoners van VIVA zorggroep enz.

• In de bovenbouw (M3) loopt iedere leerling een individuele stage op een eigen gekozen stageplek, eventueel gevonden met de hulp van de coördinator MaS. De individuele stage vindt plaats buiten schooltijd in de periode tussen de herfst- en de voorjaarsvakantie. Alvorens de leerling stage gaat lopen, moet hij goedkeuring krijgen van de MaS coördinator of assistente, dan neemt hij contact op met de stageaanbieder en vult samen met hem een stagecontract in. Dit contract wordt tevens ingevuld en ondertekend door de ouders/verzorgers. Pas na het inleveren van dit contract kan de leerling aan de stage beginnen.

Tijdens de stage nemen de leerlingen hun urenkaart mee en laten die iedere keer invullen en ondertekenen door de stageaanbieder. Aan het eind van leerjaar 3 heeft iedere leerling minimaal 40 uur Maatschappelijke Stage gelopen.

Voorafgaand aan de start van de individuele stage wordt door de coördinator MaS bekeken of een leerling wellicht in zijn vrije tijd al genoeg aan vrijwilligerswerk heeft gedaan. Mocht dit het geval zijn, dan hoeft deze leerling niet alsnog een maatschappelijke stage te lopen.

In principe heeft iedere leerling aan het eind van leerjaar 3 dus de maatschappelijke stage afgerond.

Tenslotte: de MaS staat los van de “snuffelstage”, die de leerlingen uit leerjaar 3 doen in het kader van de studie- en beroepskeuze. De MaS wordt altijd gedaan bij zgn. non profit-instellingen op basis van vrijwilligerswerk en zonder vergoeding. (www.kcmas.nl)

 

 


 

  

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur