Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de medezeggenschapsraad nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

e-mail medezeggenschapsraad: ruud.sprengersmr@gmail.com

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

mw. H. Jorna Voorzitter, namens OP Havo/Vwo
dhr. R. Sprengers Secretaris & Vice-voorzitter, namens OP Havo/Vwo
mw. M. Eveleens namens OP Beroepsgericht
dhr. A. Smit namens OP Havo/Vwo
Mw. Aust-Groenman namens het OP Mavo
Mw. M. Schumacher namens het OOP mavo
dhr. H. Hendriks namens OP Beroepsgericht
mw. S. Remijn namens het OOP Kennemer College
dhr. T. Herder namens leerlingen Kennemer College
mw. M. Ettema namens ouders Havo/Vwo
mevr. M. Verhagen namens ouders Havo/Vwo
mevr. S. Aydin namens ouders Mavo
dhr. P. Steeman namens ouders Mavo
mevr. J. v.d. Pas-Lens namens ouders Beroepsgericht
dhr. M. Geels namens ouders Beroepsgericht


De medezeggenschapsraad is op zoek naar ouders die mee willen denken. Bent u geïnteresseerd, mail dan naar ruud.sprengersmr@gmail.com.