04-05-2017

Lenteschool houdt leerlingen bezig

"Het terugdringen van het aantal zittenblijvers op het voortgezet onderwijs." Vanuit dit uitgangspunt is het Ministerie van Onderwijs vorig schooljaar een campagne begonnen om scholen de gelegenheid te geven om hun leerlingen, voor zover nodig, bij te spijkeren in de vakantie. Het betreft hier een gesubsidieerd project, waarbij de leerlingen - op advies van de school en aangemeld door de ouders - de z.g. Lenteschool volgen. Deze is erop gericht om leerlingen die dreigen te blijven zitten, extra te ondersteunen door herhaling van de basisstof of extra oefenstof voor één vak, begeleid door professionals uit het onderwijs op het betreffende vakgebied.
Ging het vorig jaar nog om de Zomerschool, de scholen van het SVOK (JacPThijsse College, Kennemer College en Bonhoeffer College) hebben nu de Lenteschool aangegrepen als extra ondersteuning voor hun leerlingen. In de praktijk betekent dit voor ongeveer 250 leerlingen van de betreffende scholen, vanuit alle leerjaren behalve de eindexamenklassen, dat zij van 1 t/m 4 mei intensief bezig zijn geweest met het bewuste vak, variërend van Engels tot wiskunde. Deze keer fungeerde het gebouw van het JPT als gastlocatie. In een sfeer van rust en concentratie werd hard gewerkt aan de lesstof en er was ook ruimte gemaakt voor individuele begeleiding en training van algemene studievaardigheden. Zelfs voor de lunch was gezorgd!
In hoeverre deze Lenteschool zal bijdragen aan het verminderen van het aantal zittenblijvers is niet eenvoudig te voorspellen; het zal in ieder niet liggen aan het positivisme van alle deelnemers en betrokkenen.

Terug naar het overzicht

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur