17-01-2018

Sociaal Veiligheidsplan online

Sociale Veiligheid

Eén van de speerpunten van het Kennemer College is het realiseren van een veilige school voor leerlingen en medewerkers.
Volgens de actuele wetgeving hebben scholen verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid.  Deze worden verwoord in het schoolveiligheidsplan. In het schoolveiligheidsplan van onze school zijn de handelingsplannen en protocollen opgenomen om  grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Hierbij gaat het om pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie , racisme en discriminatie.

Een beknopte versie van het veiligheidsplan vindt u op de site onder het kopje ‘Over onze school – Schoolveiligheidsplan’. (klik hier)
Hier vindt u het beleid op het gebruik van Social Media, het pestprotocol, het verzuimbeleid, de klachtenregeling, het beleid bij grensoverschrijdend gedrag en het protocol op medicatiegebruik van de locaties van het Kennemer College VMBO/PRO.

Verder verwijzen we naar de schoolgids van de locaties van het Kennemer College VMBO/PRO.
 
 

 

Terug naar het overzicht

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur