Ouderraad

De Ouderraad van het Kennemer College locatie Mavo vertegenwoordigt op een actieve manier de belangen van alle ouders, van wie de kinderen leerling zijn van de Mavo. Als uw kind op de Mavo zit, kunt ook u zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad discussieert met - en adviseert de schoolleiding over een breed scala aan onderwerpen die voor ons, onze kinderen en de school van belang zijn. Bovendien werken de leden mee aan schoolactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan:

  • Gezondheid en veiligheid op school;
  • Speciale projecten op school (denk bijv. aan Serious Request);
  • Open Dag Mavo;
  • Diplomeringsavonden;
  • Invulling speciale wensen (financiële ondersteuning mediatheek, projectie scherm kantine, inrichtingselementen schoolplein, aankleding studieruimten, en dergelijke.)

In principe wijzigt jaarlijks de samenstelling van de ouderraad.

Bij de samenstelling van de ouderraad streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit alle schooljaren. Als ouderraad streven we naar de volgende verdeling:

  • 2 ouders van leerlingen uit de brugklas;
  • 2 ouders van leerlingen uit het tweede leerjaar;
  • 2 ouders van leerlingen uit het derde leerjaar;
  • 2 ouders van leerlingen uit het vierde leerjaar.

Ouders waarvan kinderen de school verlaten, treden uit de ouderraad. Nieuwe leden voor de ouderraad zijn altijd welkom en kunnen voor informatie contact opnemen met de voorzitter, mevr. Jones.
 

In de ouderraad van de locatie Mavo hebben voor schooljaar 2015-2016 de volgende ouders zitting:

Naam
Mw. Debora Jones-Palumbo voorzitter
Vacature secretaris
Mw. José Bakkum lid
Mw. Angela Wolken lid
Dhr. Paul Steeman lid
Mw. Maria Genova lid
Mw. Carola Brouwer lid
Dhr. Dion Jones lid
Vacature lid

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: José Bakkum, Carola Brouwer, Debora Jones en Angela Wolken.

Alle vergaderingen van de Ouderraad met de schoolleiding zijn openbaar. U kunt via ouderraad.mavo@kennemercollege.nl kenbaar maken als u bij een van de ouderavonden aanwezig wil zijn.

Samen zetten we ons ervoor in om de schooltijd van uw kind op het Kennemer College zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen in een zo prettig mogelijke omgeving. Wanneer u meer wilt weten over de Ouderraad of u heeft suggesties, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de Ouderraad via, ouderraad.mavo@kennemercollege.nl

Hebt u belangstelling om de Ouderraad te versterken, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter, u bent van harte welkom.