Welkom!

Op deze site treft u de informatie over de aanmelding en toelating van leerlingen op het Kennemer College mavo. Hierin staat beschreven hoe u uw zoon of dochter op onze school kunt aanmelden en hoe de toelatingsprocedure werkt.

Bij de toelating kijken we zorgvuldig naar iedere leerling en proberen ons een beeld van hem of haar te vormen: Wat kan de leerling in aanleg? Welke capaciteiten heeft hij of zij? Hoe is de werkhouding? De motivatie? Welke zorg en begeleiding heeft hij of zij nodig? Kunnen wij die zorg en begeleiding bieden?
Dat beeld vormen we ons op grond van het advies van de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Maar daarnaast heeft uw zoon of dochter ook testen en toetsen gemaakt die ons informatie geven. Zo maken we een inschatting van de kans van slagen van de leerling op één van de locaties van onze school. We willen dat die kans van slagen reëel is.

De eisen ten aanzien van toelating zijn nauwkeurig omschreven. Dat geeft ons houvast bij het maken van onze inschatting, maar wij hopen dat het u ook duidelijkheid biedt over wat u kunt verwachten van ons.
Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben over de specifieke situatie van uw zoon of dochter, aarzelt u dan vooral niet om contact met ons op te nemen.
 

Met vriendelijke groet,

dhr. R. Feenstra
Opleidingsdirecteur Kennemer College mavo

 

► Aanmelding algemeen