Talentstromen

Wij vinden het uiteraard van belang dat een leerling zich op vakinhoudelijk gebied optimaal kan ontwikkelen, maar daarnaast is het voor de leerlingen enorm belangrijk dat zij zich als persoon kunnen ontplooien. Zij worden in dus staat gesteld om hun talenten, op allerlei gebied, te laten zien en te laten groeien. Mooie voorbeelden hiervan zien wij tijdens voorstellingen, de muziekavond of tijdens een van de sporttoernooien.

Ook tijdens uren ‘Talentstroom’, de projectweken, werkweken en kampen laten de leerlingen zien waar ze goed in zijn of waarin ze zich verder hebben ontwikkeld.

Leerjaar 1

Gedurende een blokuur per week werken de leerlingen in een periode van 10 weken aan één van de vier talentstromen: de jonge onderzoeker (Eureka!), de jonge ondernemer (Dragon's Den), de jonge ontwerper (Artflow) en de jonge dienstverlener.

De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld een inzicht te krijgen in hun interesses, kwaliteiten en vaardigheden. Hierdoor zijn zij beter in staat een bewuste keuze te maken in het onderwijskundig vervolgtraject in de bovenbouw.
 

Leerjaar 2

In leerjaar 2 hebben de leerlingen een keus gemaakt voor twee van de vier talentstromen. Door middel van grotere opdrachten en verdieping krijgen ze nog meer zicht op hun kwaliteiten en interesses binnen de verschillende sectoren. Daardoor kan er een overwogen keus gemaakt kan worden voor de sector en het vakkenpakket in leerjaar 3.