Makkelijker kopiëren, afdrukken en scannen

Binnen het Kennemer College staan op al onze locaties machines, waarmee medewerkers en leerlingen kunnen kopiëren, afdrukken (printen) en scannen. We noemen deze machines daarom multi-functionals.

Elke leerling krijgt een witte badge, een soort bonuskaart, die aan de sleutelbos bevestigd kan worden. Deze badge is herkenbaar aan het logo van het Kennemer College. De leerling heeft deze badge altijd nodig  als hij of zij de multi-functional wil gebruiken. De badge blijft eigendom van de school en wordt aan de leerlingen in bruikleen gegeven.

Als leerlingen iets willen afdrukken, kunnen ze via een computer van school een opdracht naar de multi-functionals sturen. Deze wordt opgeslagen in een centraal systeem. De leerling kan vervolgens elke willekeurige multi-functional activeren door middel van de badge. Pas op dat moment komt de afdruk uit de machine. Een opdracht die na 24 uur nog niet is afgehandeld wordt uit het systeem gehaald. We hopen hierdoor een stukje bewustzijn te creëren wat uiteindelijk resulteert in minder verbruik van papier en andere materialen. Dit is zowel goed voor de portemonnee als ook voor het milieu. Het blijft overigens nog steeds mogelijk om verslagen e.d. via Magister in te leveren. In dat geval hoeft er helemaal niet afgedrukt te worden.

Het tegoed wordt elk jaar op 1 augustus aangevuld tot € 10,00. Gebruikt de leerling meer tegoed dan door school is toegekend dan zal de leerling het tegoed moeten opwaarderen. Dit kan bij de pinautomaat die op de leerling-administratie staat. Omdat ieder leerling per 1 augustus weer een tegoed van € 10,00 krijgt moet de leerling zelf inschatten voor welk bedrag het tegoed moet worden verhoogd. Er wordt nooit een tegoed in cashgeld terugbetaald. Een eventueel batig saldo komt per 31 juli van elk kalenderjaar te vervallen.

Leerlingen kunnen op een speciale site nakijken hoeveel tegoed ze nog hebben. Deze internetpagina’s zijn te benaderen via schoolcomputers.

Als een leerling de school verlaat  verliest de leerling het tegoed dat nog op de kaart staat. De badge moet dan ook worden ingeleverd. Bij verlies van de badge zal de leerling voor € 5,00.  een nieuwe badge moeten aanschaffen Een eventueel printtegoed is gekoppeld aan de leerling en zal dus worden bijgeschreven.

Er kan worden gekopieerd en afgedrukt op A4- en op A3-formaat, zowel in zwart/wit als in kleur. De prijzen van een kopie of afdruk zijn respectievelijk:

  • A4 zwart/wit: € 0,03
  • A4 kleur: € 0,10
  • A3 zwart/wit: € 0,06
  • A3 kleur: € 0,20

Scannen kost niets, omdat scans naar het e-mailadres van school worden gestuurd. Pas als deze worden afgedrukt, gelden bovenstaande tarieven.

Als de leerlingen onverhoopt zijn of haar badge vergeten is, kan er een pincode voor één dag worden aangevraagd. Ook hiervoor staan snelkoppelingen op de computers van school.

Het is op termijn ook mogelijk om vanaf de mobiel of een eigen device af te drukken. Indien leerlingen daar gebruik van willen maken, kunnen ze instructies opvragen bij de servicedesk op school.

Tenslotte gaan we er natuurlijk vanuit dat leerlingen de apparatuur zorgvuldig gebruiken en een eventueel gebrek direct melden bij een medewerker van de school.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur