Aanschaf iPad schooljaar 2017-2018

Na een gedegen voorbereiding op onderwijskundig, organisatorisch en technisch gebied wordt het onderwijs op  het Kennemer College op de locatie beroepsgericht in leerjaar 1 en 2 en op de locatie MAVO in de leerjaren 1, 2 en 3  ondersteund door het gebruik van een iPad/tablet gedurende de lessen.

Omdat het onderwijs aanboden wordt via een digitale Learning Portal is het belangrijk dat uw kind in het bezit is van een tablet/iPad.
Wij adviseren ouders om een iPad aan te schaffen omdat de batterij hiervan langer mee gaat( hoeft tijdens de dag niet opgeladen te worden),betrouwbaar en bijzonder gebruiksvriendelijk is.

Wij hebben een leverancier bereid gevonden om de Ipad tegen een scherpe prijs aan te bieden. Voor alle iPads geldt dat de simpelste uitvoering (16GB met WiFi) ruim voldoende is voor het gebruik op school.

Bestellen en betalen iPad

Per 15 juni is de bestelwebshop te bereiken via https://educatiestore.nl/kennemercollege. Vanaf die datum kunt u uw bestelling plaatsen.

Om u tegemoet te komen in de kosten biedt het Kennemer College locatie beroepsgericht en MAVO voor nieuwe leerlingen in de brugklas van onze school een eenmalige korting aan van € 100,00. U ontvangt hiervoor een vouchercode die gekoppeld is aan de registratie van uw zoon/dochter bij het Kennemer College. Bij de betaling kunt u kiezen uit betaling ineens of in 36 maandelijkse termijnen.

Voor alle overige leerlingen van onze school biedt de leverancier de iPad met 12% onderwijskorting op de advies verkoopprijs aan. Voor beiden opties kunt u een verzekering afsluiten. Het staat u vanzelfsprekend vrij om elders een iPad aan te schaffen of een reeds gekochte iPad te laten gebruiken. U kunt dan uiteraard geen gebruik maken van de kortingsvoucher.

Regeling gemeente Heemskerk en Beverwijk

Voor minder draagkrachtige ouders/verzorgers bieden de gemeentes Heemskerk en Beverwijk eventueel de mogelijkheid van een financiële bijdrage voor aanschaf van leermiddelen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u, via de gemeente, een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen.

Aanbevolen extra’s: beschermhoes en verzekering

Om de iPad optimaal te beschermen adviseren wij een stevige beschermhoes. Deze is via de webwinkel te bestellen. School is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de iPad.

Hoe om te gaan met de iPad?

  • Tijdens de startweken aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen uitgebreide informatie over het gebruik van de iPad en hoe deze in te zetten tijdens het onderwijsproces;
  • Wij hanteren een reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media. Deze zijn te vinden op onze website;
  • Wij bereiden onze leerlingen voor op verstandig internetgebruik en gebruik van de sociale media (mediawijsheid);
  • Bij misbruik van de iPad ondernemen wij direct actie!
  • Aan het begin van het schooljaar wordt op school Office365 en OneDrive (schoolaccount) geïnstalleerd. Gelieve een persoonlijk account niet te installeren, voordat de schoolaccount is geactiveerd!

Vragen?

Mocht u vragen hebben over installatie of andere zaken die de iPad betreffen, neem dan contact op met onze servicedesk: servicedesk@kennemercollege.nl