Aanmelding algemeen

Het Kennemer College is onderdeel van het SVOK (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) en volgt voor de aanmelding en plaatsing van leerlingen de “procedures voor aanmelding en toelating voor de brugklassen van SVOK-scholen” (zie hiervoor ook de site www.svok.nl). Deze procedure wordt op de volgende pagina's in verkorte vorm toegelicht.

Sommige basisscholen verzorgen de aanmelding zelf, andere basisscholen kiezen ervoor om dit bij de ouders te laten. Wanneer u met uw zoon/dochter de keuze heeft gemaakt voor het Kennemer College, neemt u contact op met de basisschool en zij bespreken met u de verdere procedure van aanmelding.

Procedure aanmelding/toelating voor schooljaar 2018-2019

Aanmeldingsformulier

Belangrijke data

Veelgestelde vragen

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur