Hoe gaan we om met de gevolgen van het Corona virus op school?

Op deze pagina zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de consequenties die de maatregelen van het Kabinet voor ons en voor jullie - de leerlingen en ouders - hebben. Verder vind je hier links naar hulpprogramma's en meer gerichte info m.b.t. het onderwijsprogramma. Uiteraard worden de gebruikelijke kanalen (Outlook, Itslearning) bij voorkeur gehanteerd om met jullie te communiceren, dus houd de berichtgeving goed in de gaten.

De plannen voor de komende weken

17-08: De scholen gaan na de zomervakantie weer open volgens de bekende Corona-richtlijnen. Alle leerlingen zijn weer welkom in de klassen en het rooster draait ‘normaal’. De 1,5 meter-maatregel wordt toegepast waar nodig en het gebouw is ingericht met looplijnen en schoonmaakartikelen. Uiteraard letten we goed op elkaar. Klik hier voor de brief van Dhr. Feenstra, onze schooldirecteur, aan de ouders.

Leerlingen die vanuit het vorig schooljaar zijn bevorderd met aanvullende ondersteuning, vinden in hun rooster z.g. ‘ondersteuninglessen’. Vaak zijn deze op het eerste lesuur gepland. Deze lessen zijn tijdelijk en erop gericht extra vakgerichte hulp te bieden. Zo kan mogelijk opgelopen achterstand ingehaald worden of extra uitleg worden gegeven bij de lesstof van het vak waar de leerling moeite mee heeft.

Ouderavonden ‘onder voorbehoud’

20-08: In de jaarkalender staan, net als in andere schooljaren, verscheidene ouderavonden gepland. De coronacrisis heeft ons echter behoorlijk veel beperkingen opgelegd, zodat het zeer twijfelachtig is of ouderavonden in de traditionele vorm kunnen plaatsvinden. Vooralsnog staan deze bijeenkomsten ‘onder voorbehoud‘ in de jaaragenda. Er wordt gezocht naar een passende oplossing. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

School & GGD: Wat te doen bij geconstateerde besmetting?

14-09: In de afgelopen weken zijn links en rechts op de verschillende locaties van het Kennemer College besmettingen opgetreden. De pers berichtte erover, waarschijnlijk hebben jullie erover gelezen. De school kan op twee manieren met een besmetting van een leerling worden geconfronteerd: ofwel ouders bellen de school met de mededeling, ofwel het bericht komt van de GGD. In beide gevallen volgt de school het advies en de richtlijnen van de GGD; zij bepalen wat de volgende stap moet zijn en of er eventueel een bericht gestuurd moet worden naar ‘buiten’.
Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd bij een met corona besmette collega: school neemt contact op met de GGD en hoort wat de procedure is die gevolgd dient te worden.

En verder…