Hoe gaan we om met de gevolgen van het Corona virus op school?

Geüpdatet 16-06-2021 / Enquête zelftesten voor leerlingen 

Op deze pagina zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de consequenties die de maatregelen van het Kabinet voor ons en voor jullie - de leerlingen en ouders - hebben. Verder vind je hier links naar hulpprogramma's en meer gerichte info m.b.t. het onderwijsprogramma. Uiteraard worden de gebruikelijke kanalen (Outlook, Itslearning) bij voorkeur gehanteerd om met jullie te communiceren, dus houd de berichtgeving goed in de gaten.

Sportbox ingericht als theorielokaal in coronatijd

Enquête voor leerlingen m.b.t. gebruik zelftesten 

15-06: Onderstaande tekst is verstuurd aan de scholen. Onze leerlingen hebben in de mail een persoonlijke uitnodiging gekregen en ouders zijn geïnformeerd via de Nieuwsbrief.

Sinds kort zijn er testen aan scholen gestuurd waarmee leerlingen zelf kunnen testen of ze Corona hebben. De overheid wil graag weten of leerlingen deze zelftesten gebruiken en wat zij vinden van de informatie over de zelftesten. Wij hopen dat je hierover een kort vragenlijstje in wilt vullen. Ook als je de zelftesten niet gebruikt, is het belangrijk dat je meedoet. Op die manier weten we wat voorstanders en tegenstanders van de zelftesten vinden. 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is helemaal anoniem. De onderzoekers weten niets van je en kunnen ook niet zien wie welke antwoorden geeft. Als je meedoet en je vult de vragenlijst helemaal in, maak je kans op een cadeaukaart van bol.com van € 15. Helemaal aan het einde van de vragenlijst staat een linkje dat je kunt gebruiken om je aan te melden voor de verloting van deze cadeaubonnen.

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 9 juli. 

Om de vragenlijst in te vullen klik je op onderstaande link. Je uitnodigingscode voor de vragenlijst heb je ontvangen in de mail.
Let op: deze code is voor alle leerlingen van de mavo hetzelfde.
 

Alvast veel dank voor je medewerking! 

Versnelde testuitslag voor eindexamenleerlingen

27-05: Tot en met 9 juli kunnen leerlingen op testlocatie Schiphol XL aangeven dat zij graag een snellere uitslag willen omdat zij eindexamen doen. Er wordt een antigeentest afgenomen. Zij worden binnen 1 uur gebeld door onze backoffice met de uitslag. Adres: XL-teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg 110, Schiphol.

Zelftesten beschikbaar voor voorgezet onderwijs

10-05: Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er samen alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Vanaf maandag 10 mei gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen in eerste instantie gratis aanbieden aan medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Op deze pagina leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt.

Gedragscode sociale media aangepast

23-03: Op 17 maart heeft het college van Bestuur van het SVOK de nieuwe, geactualiseerde gedragscode vastgesteld voor het gebruik van de sociale media. Hierin is ook de toegepaste regelgeving m.b.t. online onderwijs verwerkt. Klik hier voor het document.
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle leerlingen, de ouders/verzorgers van deze leerlingen, en alle medewerkers van SVOK, alsmede het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Vanaf maandag 8 maart lessen op school én online

03-03: Op maandag 8 maart zullen alle klassen weer fysiek op school ontvangen kunnen worden. De roostermakers hebben een aangepast rooster in elkaar gezet dat voorziet in afwisselend lessen op school én lessen online, opgedeeld in dagdelen. Het resultaat zal zijn dat alle leerlingen per week 5 dagdelen op school zijn. De rest van de lessen zal op afstand plaatsvinden. Per twee weken zullen zij dus al hun docenten fysiek hebben gezien. Klik hier voor de brief van dhr. Feenstra.
Voor de eindexamenklassen blijft het uitgangspunt dat zij hun lessen zoveel mogelijk op school volgen.
Uiteraard zal alles plaatsvinden volgens de richtlijnen van het kabinet. Klik hier voor de beeldversie van de ‘huishoudelijke’ afspraken m.b.t. de coronarichtlijnen en de wijze waarop ons onderwijs wordt vormgegeven in de komende weken.

Nieuwe beslisboom ’12+ thuisblijven of naar school’

15-02: BOinK (Belangenvereniging van Ouders in De Kinderopvang) heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd. Deze ‘beslisboom’ is een handig instrument om snel te bepalen wat te doen als er klachten zijn. Het is een (versimpelde) vertaling van de richtlijnen van het RIVM; deze blijven uiteraard in alle gevallen leidend. Klik hier voor de beslisboom. (You will find the English ‘Decision Tree’ for 12+ children here)

Examenklassen fysiek op school voor lessen

21-01: De leerlingen uit de eindexamenklassen (M4) zullen vanaf maandag 25 januari al hun lessen op school volgen. De leerlingen en ouders zijn hierover vandaag bericht in een brief van dhr. Feenstra, directeur mavo, en dhr. Out, teamleider leerjaar 4. Voorop staat uiteraard de veiligheid van leerlingen en personeelsleden, maar een degelijke voorbereiding op het eindexamen, waarvan duidelijk is geworden dat het in ieder geval doorgaat, staat hoog op het prioriteitenlijstje. (Zie ook elders op deze pagina.)
De lessen zullen worden gegeven met inachtneming van de richtlijnen van het Kabinet. De lesgroepen zijn daartoe elk lesuur verdeeld over twee lokalen; zo kan de 1,5m afstand worden gewaarborgd. Ook zijn er aanvullende regels vastgesteld m.b.t. pauzes, tussenuren en gebruik van aula, mediatheek en studiehallen.

Klas 3 en 4 fysiek op school voor PTA

11-01: De richtlijnen van het Kabinet geven de scholen de ruimte om de leerlingen uit de bovenbouw (examenklassen en voor-examenklassen, dus klas 3 en 4 bij ons) die bezig zijn met toetsen uit het examenprogramma fysiek op school te laten komen om de toetsen af te nemen. Uiteraard hoort daar ook de mogelijkheid bij om daarop op school voor te bereiden. De leerlingen zijn daarover inmiddels geïnformeerd.
Van 11 t/m 13 januari zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag vanaf 13.30 uur, dus na de reguliere online lessen volgens rooster, fysiek lessen op school voor klas 3 en 4 ter voorbereiding op de PTA-toetsen. Leerlingen hebben zich hiervoor ingeschreven via Zermelo (dat is niet verplicht). Aangezien de overheid heeft vastgesteld dat de examens dit jaar gewoon zullen doorgaan, is het voor de leerlingen van groot belang goed voor te bereiden op de (aankomende) 2e PTA-week.
Daarom deze mogelijkheid voor de leerlingen: extra voorbereiding op school.
Op donderdag 14-01 start de PTA-week voor klas 3 en 4.

Januari 2021: de komende weken

04-01: Dhr. Feenstra wenst, namens het complete Kennemer College mavo, iedereen een gelukkig en gezond 2021 toe! Helaas kunnen we het schooljaar na de kerstvakantie niet vervolgen met fysiek onderwijs; onderwijs op afstand zal nog even de modus blijven.
In een brief aan alle leerlingen en ouders/verzorgers heeft dhr. Feenstra de werkwijze voor de komende weken uiteen gezet.

De plannen voor de komende weken

15-12: De toespraak van premier Rutte bevatte een duidelijke boodschap voor het onderwijs: alle scholen gaan vanaf heden 5 weken dicht vanwege Corona. Dat betekent dat alle leerlingen tot de kerstvakantie én nog een paar weken daarna online onderwijs krijgen. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen, die met name gericht zijn op kwetsbare leerlingen, kinderen van ouders in speciale beroepen, én leerlingen die eindexamen doen. Hoe het precies zit kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.
Dhr. Feenstra, onze schooldirecteur, houdt middels een wekelijkse nieuwsbrief ouders en leerlingen op de hoogte van de dagelijkse ontwikkelingen. Ook heeft hij via een brief aan de ouders duidelijk gemaakt hoe het programma van de komende dagen en weken er uit zal zien. Rechts op de pagina kunt u direct doorklikken naar deze brief.

School & GGD: Wat te doen bij geconstateerde besmetting?

14-09: In de afgelopen weken zijn links en rechts op de verschillende locaties van het Kennemer College besmettingen opgetreden. De pers berichtte erover, waarschijnlijk hebben jullie erover gelezen. De school kan op twee manieren met een besmetting van een leerling worden geconfronteerd: ofwel ouders bellen de school met de mededeling, ofwel het bericht komt van de GGD. In beide gevallen volgt de school het advies en de richtlijnen van de GGD; zij bepalen wat de volgende stap moet zijn en of er eventueel een bericht gestuurd moet worden naar ‘buiten’.
Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd bij een met corona besmette collega: school neemt contact op met de GGD en hoort wat de procedure is die gevolgd dient te worden.

Open brief aan iedereen die in het VO leert of werkt 

28-10: Voorzitter van de VO-raad Paul Rosemüller heeft vandaag, namens de VO-raad, de bonden en het LAKS, een open brief geschreven aan leerlingen, leraren, ondersteuners en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. In deze brief spreekt hij bemoedigende woorden aan het adres van deze groep en gaat hij in op de gevolgen van het virus voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen. Ook roept hij nadrukkelijk op om samen te blijven werken “aan de veiligheid en het welzijn van ons allemaal”. Klik hier voor de brief.

En verder…