Hoe gaan we om met de gevolgen van het Corona virus op school?

Geüpdatet 11-04-2022 / Richtlijnen zelftesten aangepast

Op deze pagina zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de consequenties die de maatregelen van het Kabinet voor ons en voor jullie - de leerlingen en ouders - hebben. Verder vind je hier links naar hulpprogramma's en meer gerichte info m.b.t. het onderwijsprogramma. Uiteraard worden de gebruikelijke kanalen (Outlook, Itslearning) bij voorkeur gehanteerd om met jullie te communiceren, dus houd de berichtgeving goed in de gaten.

Zelftesten voldoende bij positieve uitslag

11-04: Vanaf maandag 11 april wordt de zelftest het uitgangspunt om te bepalen of iemand besmet is met het Coronavirus. Het is niet meer nodig om na een positieve zelftest dit door de GGD te laten bevestigen. Is de uitslag positief? Ga dan in isolatie. (Klik hier voor meer info.)

Verdere versoepelingen

15-03: Het kabinet heeft verdere versoepelingen aangekondigd. Dat houdt voor onze school o.m. het volgende in: voor iedereen met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een zelftest. Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal 5 dagen in isolatie. Je mag weer naar buiten als je de laatste 24 uur geen klachten hebt. Het is niet meer nodig om zich te testen als je geen klachten hebt. Dus leerlingen, studenten en onderwijspersoneel hoeven niet meer 2 keer per week preventief te testen voordat ze naar school of hun opleiding gaan. Bovendien vervalt per 23-03 de mondkapjesplicht voor het openbaar vervoer.

Mondkapjes niet meer nodig

15-02: Minister Ernst Kuipers heeft in de meest recente persconferentie aan ons alleen laten weten dat “Nederland weer open gaat.” In de richtlijnen van de Rijksoverheid vertaalt zich dat als volgt voor onze school m.i.v. 28 februari (maandag na de voorjaarsvakantie):
 • We hoeven geen mondkapjes meer te dragen in de school.
 • We hoeven geen verplichte 1,5 m in acht te nemen.
 • De looplijnen vervallen in het gebouw.
 • De adviesmaatregelen blijven van kracht (handen wassen, geen handen schudden, ventileren, hoesten in je elleboog etc.).

Het isolatieadvies wordt versoepeld per vrijdag 18 februari. De isolatieduur wordt verkort van minimaal 7 dagen naar 5 dagen (indien 24 uur klachtenvrij). Iedereen gaat nog steeds in isolatie na een positieve test. Ook als je een boosterprik hebt gehad. Zo besmet je geen huisgenoten of andere personen. Als je positief bent getest met coronaklachten begint de isolatieperiode vanaf het moment dat je klachten kreeg. Als je positief getest bent zonder coronaklachten begin je met tellen vanaf de datum van de test.

Thuisblijven of niet?

17-01: De GGD heeft m.i.v. vandaag de nieuwe “Beslisboom 12+” gepubliceerd. Daarin wordt snel duidelijk wat de richtlijnen zijn m.b.t. besmettingen in je directe omgeving en hoe om te gaan daarmee: moet je in thuisquarantaine of niet. Klik hier voor de Beslisboom.

Scholen weer open 

08-01: Vanaf maandag 10 januari zullen de lessen weer fysiek worden hervat. Alle leerlingen zijn welkom op school volgens hun rooster, en met inachtneming van de geldende corona-maatregelen.

Maatregelen n.a.v. de persconferentie van 18-12 

20-12: Hieronder vindt u een weergave van de brief van dhr. Feenstra aan alle ouders:
Ondanks een lockdown voor de scholen van het voortgezet onderwijs m.i.v. 20-12 worden de scholen in staat gesteld om nog een aantal onderwijsactiviteiten af te sluiten om zo de leerlingen goed de vakantie in te sturen. Daarvoor hebben wij voor ieder leerjaar een passend programma samengesteld. Voor de onderbouw-leerlingen zal dat plaatsvinden op maandag en dinsdag. Voor de bovenbouwleerlingen zal dit programma doorlopen tot en met woensdagmiddag. Vanaf donderdag 23 december zullen we als school volledig dichtgaan en kunnen alle leerlingen “genieten” van een welverdiende kerstvakantie.
Uiteraard zullen we voor onze kwetsbare leerlingen en voor de leerlingen waarvan ouders beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep op maandag tot en met woensdag noodopvang verzorgen. De ouders die hiervan gebruik willen maken kunnen een mail sturen naar mevrouw Schumacher:
m.schumacher@kennemercollege.nl. (Zie ook de button elders op deze pagina.)
Alle leerlingen hebben inmiddels via hun teamleider een mail ontvangen met het specifieke programma van deze week. Zo weten zij exact wat hen nog te wachten staat. We hebben het bericht kort en krachtig gehouden en hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Mondkapjes wettelijk verplicht  

04-12: Het Kabinet heeft m.i.v. 28 november opnieuw het mondkapje verplicht gesteld tijdens verplaatsing in het gebouw. Zie het bericht hieronder. Omdat er bij sommige ouders onduidelijkheid bestaat over deze wettelijke verplichting, hebben we de regels nog eens op een rij gezet:
Het dragen van een mondkapje door het onderwijspersoneel en de leerlingen is in de school verplicht. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerling en docenten niet door het lokaal bewegen. Als de leerling zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden. De docent die door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen maar geadviseerd wordt 1,5 meter afstand tussen de leerling en docent te bewaren. Gym, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. Ook het onderwijspersoneel of leerlingen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld raken, zijn uitgezonderd van de plicht. Het personeelslid of de leerling die zich beroept op een van de uitzonderingen zal de beperking of ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk moeten maken. Voorbeelden van die uitzonderingen zijn:
–    personen die een verminderde arm- of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten;
–    personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening;
–    personen met zintuigelijke beperkingen die gebarentaal spreken;
–    personen met (ernstige) brandwonden op hun gezicht waardoor geen mondkapje gedragen kan worden en
–    personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen.

Corona-maatregelen per 28-11 

26-11: Het Kabinet heeft m.i.v. 28 november wederom nieuwe – strengere – maatregelen aangekondigd. Voor het voortgezet onderwijs wordt, naast de reeds algemeen geldende maatregelen als afstand houden en handen wassen, opnieuw het mondkapje verplicht wordt tijdens verplaatsing in het gebouw. Dus als je in beweging bent (bijv. tijdens leswisselingen) draag je een mondkapje. Dat geldt voor iedereen in het gebouw.
Ook over de zelftesten is de premier duidelijk: tweemaal in de week preventief testen en bij klachten de zelftest niet gebruiken, maar naar de GGD voor een test.
N.a.v. de persconferentie heeft onze directeur, Rob Feenstra,  een brief geschreven aan alle ouders en leerlingen.

Aanpassing Corona-maatregelen per 13-11 

12-11: Het Kabinet heeft m.i.v. 13 november wederom nieuwe – strengere – maatregelen aangekondigd, maar voor ons heeft dat op het eerste gezicht geen gevolgen. Uiteraard gelden de algemene maatregelen nog steeds en is het, om het risico om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, zinvol om je daaraan te houden. Klik hier voor een snel overzicht van de situatie per afgelopen zaterdag.

Aanpassing Corona-maatregelen per 06-11 

02-11: Het Kabinet heeft op 2 november nieuwe – strengere – maatregelen aangekondigd:  m.i.v. 6 november zijn de mondkapjes in veel gevallen weer verplicht of geadviseerd en ook de corona vaccinatiebewijzen zullen vaker getoond moeten worden.
Ook voor het onderwijs zijn nieuwe coronaregels afgekondigd, maar vooralsnog blijft het voortgezet onderwijs buiten schot. Klik hier voor een overzicht van de voor het onderwijs geldende maatregelen.

De premier verzoekt opnieuw een ieder dringend om vooral ‘zoveel mogelijk afstand’ te bewaren en ook de maatregelen die de laatste tijd als ‘algemeen geldend’ werden beschouwd, te blijven hanteren (handen wassen, hoesten in je elleboog, geen handen schudden, zelftesten.)

Versoepeling Corona-maatregelen per 25-09 

16-09: Het Kabinet heeft ons afgelopen dinsdag laten weten dat we m.i.v. 25 september de mondkapjes kunnen afdoen en de 1,5 m kunnen loslaten. Daarmee lijkt de samenleving weer wat ‘normaler’ te worden en ook de schoolomgeving gaat daarin mee.

De premier geeft daarnaast echter ook een waarschuwing af: het is onverstandig om alle maatregelen los te laten en hij verzoekt een ieder dringend om vooral ‘zoveel mogelijk afstand’ te bewaren en ook de maatregelen die de laatste tijd als ‘algemeen geldend’ werden beschouwd, te blijven hanteren (handen wassen, hoesten in je elleboog, geen handen schudden, zelftesten.)

Corona-maatregelen na de zomervakantie 

23-08: Op 13 augustus heeft het Kabinet ons duidelijk gemaakt dat de maatregelen in het voorgezet onderwijs met betrekking tot Corona voorlopig (in ieder geval t/m 19 september) worden gehandhaafd. Dat betekent in de praktijk:

 1. Het is weer mogelijk om volledige klassen te ontvangen volgens rooster. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand in acht te nemen.
 2. Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af. (Uiteraard geldt hierbij dat leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, daarvan zijn vrijgesteld. Een medische verklaring is daarbij noodzakelijk.)
 3. Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot hun docenten en volwassenen houden onderling 1,5 m. afstand.
 4. Handen wassen volgens de voorschriften blijft noodzakelijk.
 5. ‘Thuis blijven bij klachten en laten testen bij de GGD’ blijft van kracht.

Verder zullen we, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te laten zijn, de aula tijdens de pauzes uitsluitend open  stellen voor de brugklasleerlingen. Aan de andere leerlingen wordt gevraagd buiten te pauzeren, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de ventilatiemogelijkheden. Ook zal  de catering buiten beschikbaar zijn. Bij slecht weer zal vanzelfsprekend iedereen binnen kunnen pauzeren.

De kluisjes zullen weer volledig gebruikt kunnen worden.

Omdat de 1,5 meter-regel tussen volwassenen onderling blijft bestaan zullen we vooralsnog ouders en externen beperkt op school kunnen ontvangen.

Regels voor scholen per 26-06 

28-06: De Minister-president heeft per 26 juni versoepelingen aangekondigd en de maatschappij kan weer ademhalen. Hieronder nogmaals de regels voor de scholen: belangrijk is dat de mondkapjesplicht voor de scholen blijft gehandhaafd tot de zomervakantie!

 • Afstand: Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot hun docenten.
 • Mondkapjes: In de gangen is 1,5 meter afstand houden tot het onderwijspersoneel niet altijd mogelijk. Hierom draagt iedereen op de gangen een mondkapje.
  Voor leerlingen en onderwijspersoneel blijft het ook na 26 juni het verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les.
  In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/op-school)
 • Zelftesten: Medewerkers en leerlingen kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Medewerkers en leerlingen nemen deze preventieve test zelf thuis af. De testen zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 • Looprichting: De looprichtingen op de school blijven onveranderd.
 • Handen wassen: Geadviseerd wordt ook deze regels te blijven hanteren.

Zelftesten beschikbaar voor voorgezet onderwijs

10-05: Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er samen alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Vanaf maandag 10 mei gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen in eerste instantie gratis aanbieden aan medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Op deze pagina leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt.

En verder…