Hoe gaan we om met de gevolgen van het Corona virus op school?

16 maart - De overheid heeft gisteren (zondagmiddag kwart voor 6) het besluit genomen dat alle scholen mi.v. vandaag dicht gaan. Deze maatregel geldt voor tenminste drie weken, tot 6 april 2020.
24 maart - De maatregel is verlengd tot 1 juni en de Centrale Eindexamens gaan niet door.
31 maart - De scholen blijven dicht tot en met 28 april.
8 april: premier Rutte roept op om vooral thuis te blijven, ook tijdens Pasen. De nieuwe exameneisen (zak-slaagregeling) worden bekend gemaakt. Zie 'direct naar...' op deze pagina.
Op deze pagina zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de consequenties die deze maatregel voor ons en voor jullie - de leerlingen en ouders - heeft. Verder vind je hier links naar hulpprogramma's en meer gerichte info m.b.t. het onderwijsprogramma. Uiteraard worden de gebruikelijke kanalen (Outlook, Itslearning) bij voorkeur gehanteerd om met jullie te communiceren, dus houd de berichtgeving in de gaten.

Onderwijs op afstand – leerlingen en ouders

Het Kennemer College mavo is de afgelopen weken al bezig geweest met de voorbereiding van onderwijs op afstand. Concretisering hiervan vraagt tijd en er zal moeten worden samengewerkt met jullie, de leerlingen, om te kijken of het systeem werkt zoals wij voor ogen hebben. Wij vragen jullie om concrete feedback te geven, zodat wij de gelegenheid hebben om aanpassingen te doen. Het betekent voor zowel de school als voor jullie een behoorlijke uitdaging, maar we gaan die met het volste vertrouwen aan.
Uiteraard rekenen we daarbij ook op de medewerking van de ouders. Ook van jullie, de ouders, wordt veel gevraagd. Toch willen wij graag ook met jullie samenwerken om de kinderen te stimuleren en te motiveren om bezig te blijven met hun schoolwerk. Samen komen we deze lastige periode door!

Schoolexamens CKV2 en Hbr – voor zover mogelijk – van start

20-03: Brief aan ouders M4 – dhr. Out en dhr. Feenstra
Naar aanleiding van het besluit van de minister om de schoolexamens door te laten gaan is er in overleg met de docenten van de examenklassen gekeken of we alvast een start kunnen maken met de CSPE’s (de praktische eindexamens) van de vakken CKV2 en HBR. Uiteraard zal alles plaatsvinden binnen de voorschriften en de richtlijnen van de Overheid en van het RIVM. Daarnaast zullen we ons houden aan de Wetgeving m.b.t. (school)examens. (Klik hier voor de richtlijnen van OC&W)
Daarnaast zijn er leerlingen die nog de kijk-luistertoets van de moderne vreemde talen moeten inhalen. Ook die willen we de gelegenheid bieden dat aankomende week te komen doen. Met leerlingen die van de andere PTA’s nog inhaalwerk hebben staan zal dhr. Out komende week contact opnemen, zodat ook daarover een afspraak gemaakt kan worden.
De diverse schoolexamen onderdelen zullen starten op maandag 23-3. De leerlingen die het betreft hebben allemaal al een mail ontvangen.
Lees hier verder.

Schoolexamens CKV2 en Hbr toch opgeschort

23-03: Brief aan ouders M4 – dhr. Feenstra
Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond is er spoedoverleg geweest tussen de directieleden en het bestuur van het SVOK aangaande de gang van zaken m.b.t. de situatie voor de scholen in het algemeen, en de schoolexamens in het bijzonder. Lees hier verder.

Eindexamens gaan niet door

24-03: Brief dhr. Feenstra – dhr. Out
De persconferentie van vanmorgen van minister Slob heeft duidelijkheid gecreëerd over het eindexamen: de centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door. Dat heeft minister Arie Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. “Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid”, licht Slob toe. “We vragen momenteel veel van leraren, en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens in deze tijden van crisis.” Lees hier verder over de consequenties voor onze mavo.

De plannen voor de komende week

27-03: De eerste twee weken van onderwijs op afstand zitten erop. Pas in de loop van volgende week zal de overheid bekend maken welke maatregelen er voor de komende periode voor het onderwijs gaan gelden.
Klik hier voor de brief van Rob Feenstra van vandaag, waarin hij jullie bijpraat over de plannen van KC mavo voor de komende week en verder.

Scholen dicht tot de meivakantie

31-03: In de persconferentie van premier Rutte wordt duidelijk dat de scholen in ieder geval t/m 28 april gesloten zullen blijven. Op de mavo zijn we bezig met de laatste voorbereidingen voor toetsen op afstand en worden de verschillende mogelijkheden onderzocht en afgewogen om het schoolexamen in klas 4 op een verantwoorde manier af te ronden. Dhr. Out, teamleider leerjaar 4, zal hier binnenkort in een aparte mailing aan alle examenkandidaten over berichten.
Klik hier voor de brief van Rob Feenstra n.a.v. de laatste ontwikkelingen; hierin onder andere de regels die gelden bij de toetsen die op afstand worden afgenomen.

M4: afronding schoolexamen

01-04: Brief van dhr. Out, teamleider leerjaar 4, aan alle examenkandidaten.
Dhr. Out bericht hier over de afronding van het schoolexamen en de aanpassingen in het PTA. Wat betekenen de maatregelen van het kabinet nu daadwerkelijk in de praktijk? Wat is er al afgerond en wat moet nog gebeuren? Hoe zit het met herkansingen? Klik hier voor de brief van vandaag.

M3: buitenlandse reizen afgelast

02-04: Brief van dhr. Sap, teamleider leerjaar 3, aan alle ouders van M3.
Door de onzekerheid op langere termijn voor zowel Nederland als de omringende landen m.b.t. maatschappelijke en economische gevolgen van het Coronavirus, is op de mavo besloten om de buitenlandse reizen van mavo 3 niet door te laten gaan. Hoewel deze beslissing ongetwijfeld op begrip zal kunnen rekenen van alle betrokkenen, is het zeker niet eenvoudig geweest om de knoop door te hakken. Lees hier verder.

Determinatie en overgang onder de loep

08-04: Brief van de directie, update over de gang van zaken.
De beslissing om de scholen voorlopig dicht te houden heeft consequenties gehad voor de leerlingen van klas 4 en de afronding van hun schoolcarriere bij ons op de mavo. Daarover is vandaag het een en ander duidelijk geworden, zo heeft u kunnen lezen in de richtlijnen van het Ministerie. Ook voor de leerlingen uit de overige leerjaren zullen er aanpassingen nodig zijn in de determinatie en de overgangsrichtlijnen. Daar wordt op school uiteraard intensief aan gewerkt. In het schrijven van vandaag gaat dhr. Feenstra hier wat dieper op in. Hij verwijst hierin ook naar een bijlage, deze staat al langer op onze site.

Speciale Corona-site van Stichting Lezen en Schrijven

01-04: Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, of die de Nederlandse taal in woord niet goed machtig zijn, is de constante stroom aan informatie over het Coronavirus vaak moeilijk te begrijpen. De Stichting Lezen en Schrijven heeft daarom voor hen alle informatie op een speciale site gezet. Op deze site o.a. de volgende presentatie, die ook heel geschikt is voor jonge kinderen:
https://corona.steffie.nl/nl/ Hierin wordt kort en duidelijk uitgelegd wat er aan de hand is op het moment. Wel even het geluid aanzetten! Voor meer info: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal/

Direct naar…

Heeft u of uw kind ondersteuning nodig van het zorgteam? Klik hier.
Voor anderstaligen heeft het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) de persconferentie van premier Rutte van 31-03 voorzien van commentaar in een aantal talen: Arabisch-Syrisch, Marokkaans-Arabisch, Pools, Tigrinya, en Turks.

"Jullie doen het super.
Wij zijn superblij met de mogelijkheid die jullie nu bieden!!!"

(reacties van ouders)

"Toppers!
Jullie zijn goed bezig!
Heel erg bedankt voor jullie inzet!!"

(reacties van ouders)

"Beste meneer Feenstra en team,
even een compliment voor de goede communicatie in tijden van Corona. Geweldig hoe snel jullie de kids weer aan het werk hebben gekregen en hoe jullie ons als ouders geïnformeerd hebben in de afgelopen weken!
Petje af! Sterkte de komende tijden zowel in werk als privé!"

(reacties van ouders)

"Ik wil even mijn waardering uitspreken voor jullie hele team, wil je dat doorgeven aan je collega’s?
Wat geweldig dat jullie zo snel alles geregeld hebben voor het online volgen van de lessen en ook de hele structuur van begeleiding erom heen.
Ook attent om ook iets te laten maken voor de mensen in de zorg, en een work-out om lekker te bewegen; jullie denken aan alles. Echt top!
Ik wil jullie veel succes en bovenal gezondheid toewensen de komende periode! "

(reacties van ouders)

"Ik wilde even laten weten dat ik erg onder de indruk ben van jullie snelle en professionele handelen inzake corona-crisis. Top geregeld hoe de kinderen vanaf vandaag thuis aan de slag kunnen. Dat lukt zeker niet op iedere scholengemeenschap, complimenten daarvoor!!!
Sterkte, blijf gezond!"

(reacties van ouders)

"Goedemiddag,
bedankt voor de update en de organisatie om deze 'school on distance' mogelijk te maken. Mooi om te zien, dat we met elkaar zulke mooie dingen kunnen realiseren."

(reacties van ouders)

"Goedemiddag team,
Wij willen jullie ook bedanken voor de inzet en hulp!
Sterkte en veel gezondheid voor iedereen."

(reacties van ouders)

"Beste meneer Feenstra, ik ben heel erg blij met jullie daadkrachtige aanpak en heldere communicatie! Dank daarvoor aan iedereen!"

(reacties van ouders)

"Hallo allen, we willen graag een groot compliment uitdelen over de manier waarop jullie deze nare situatie aanpakken en over de manier en mate van communicatie.
Dat geeft vertrouwen.
Dank!"

(reacties van ouders)

"Goedemiddag,
Ik wil hierbij toch even een groot compliment naar jullie maken voor de actuele berichtgeving van Rob Feenstra en het feit de lessen kunnen doorgaan dankzij de inspanning van de leerkrachten. Nu ik zelf sinds een tijdje als docent op een mbo werk, weet ik als geen ander dat dit extra inzet van het schoolpersoneel vereist. Maar ik schrijf dit mailtje ook als moeder van een van de leerlingen. Hartelijke groeten!"

(reacties van ouders)

"Beste medewerkers van Kennemer College Mavo,
Langs deze weg wil ik U allen heel hartelijk bedanken voor de professionele wijze waarop jullie allemaal de afgelopen weken zijn omgegaan met de problematiek op school omtrent het Corona virus.
Mijn dochter heeft ondanks alles uitstekend les gekregen en goede begeleiding van al haar leerkrachten!
Ik ben mij er van bewust dat dit jullie allemaal heel veel extra inzet moet hebben gekost.
Complimenten hoe snel en vakkundig dit is opgepakt!
Veel succes gewenst de komende tijd!"

(reacties van ouders)
Klik hier voor het KCMAVO-CORONA-QUARANTAINE-THUISWERK-WEEKBERICHT.

KCMAVO-CORONA-QUARANTAINE-THUISWERK-WEEKBERICHT

24-03: Mevrouw Linda Zonneveld – economiedocent op de mavo – heeft een bijzonder initiatief genomen om iedereen in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken. “We leven momenteel in een gekke, onzekere en soms angstige periode. We worden overspoeld met nieuwsberichten over de duur, de ernst en de economische gevolgen van deze pandemie. Wij als onderwijsmedewerkers voelen dit natuurlijk als geen ander: we zijn met zijn allen keihard aan het werk om het onderwijs op afstand voor onze leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven.
Om de moed en positiviteit er een klein beetje in te houden onderling en het saamhorigheidsgevoel te benadrukken tussen medewerkers en leerlingen van het KC Mavo heb ik (i.o.m. de schoolleiding) het idee gevat om 1 à 2 keer per week een “Quarantaine/thuiswerk-weekbericht” te maken en te versturen naar alle leerlingen en medewerkers van KC-Mavo.” Mevrouw Zonneveld benadrukt dat dit ‘weekbericht’ is bedoeld als positief signaal naar alle thuiswerkende medewerkers en leerlingen.
08-04: Ze heeft deze week de volgende oproep gedaan:
“Lieve collega’s en leerlingen van het KC Mavo,

Hierbij ontvang je alweer de derde editie van het gezelligste weekbericht van Nederland:
HET KCMAVO-CORONA-QUARANTAINE-THUISWERK-WEEKBERICHT.

Dank, dank, dank voor al jullie e-mails!! ❤️
Voor de volgende editie zijn we op zoek naar: 
  • Foto’s en filmpjes van hoe jíj je thuis vermaakt;
  • Voor de rubriek vakantieherinneringen: een van jouw meest favoriete vakantiefoto’s ooit. Om even dat zonnige gevoel terug te halen!!
  • Leuke, grappige, gezellige, lieve eigen ideeën of initiatieven voor het weekbericht.
  • Toffe challenges.
Geniet van het lezen van dit weekbericht en ik zie de input voor het nieuwe weekbericht graag verschijnen!
BLIJF GEZOND EN GEBRUIK JE VERSTAND! WE DOEN DIT MET Z’N ALLEN.”
Alle input is welkom! Mail naar: l.zonneveld@kennemercollege.nl

En verder…