Hoe gaan we om met de gevolgen van het Corona virus op school?

Geüpdatet 16-09-2021 / Versoepeling Corona-maatregelen per 25-09

Op deze pagina zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de consequenties die de maatregelen van het Kabinet voor ons en voor jullie - de leerlingen en ouders - hebben. Verder vind je hier links naar hulpprogramma's en meer gerichte info m.b.t. het onderwijsprogramma. Uiteraard worden de gebruikelijke kanalen (Outlook, Itslearning) bij voorkeur gehanteerd om met jullie te communiceren, dus houd de berichtgeving goed in de gaten.

Versoepeling Corona-maatregelen per 25-09 

16-09: Het Kabinet heeft ons afgelopen dinsdag laten weten dat we m.i.v. 25 september de mondkapjes kunnen afdoen en de 1,5 m kunnen loslaten. Daarmee lijkt de samenleving weer wat ‘normaler’ te worden en ook de schoolomgeving gaat daarin mee.

De premier geeft daarnaast echter ook een waarschuwing af: het is onverstandig om alle maatregelen los te laten en hij verzoekt een ieder dringend om vooral ‘zoveel mogelijk afstand’ te bewaren en ook de maatregelen die de laatste tijd als ‘algemeen geldend’ werden beschouwd, te blijven hanteren (handen wassen, hoesten in je elleboog, geen handen schudden, zelftesten.)

Corona-maatregelen na de zomervakantie 

23-08: Op 13 augustus heeft het Kabinet ons duidelijk gemaakt dat de maatregelen in het voorgezet onderwijs met betrekking tot Corona voorlopig (in ieder geval t/m 19 september) worden gehandhaafd. Dat betekent in de praktijk:

 1. Het is weer mogelijk om volledige klassen te ontvangen volgens rooster. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand in acht te nemen.
 2. Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. Bijvoorbeeld in de gang en de aula. Zittend in de klas mag het mondkapje af. (Uiteraard geldt hierbij dat leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, daarvan zijn vrijgesteld. Een medische verklaring is daarbij noodzakelijk.)
 3. Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot hun docenten en volwassenen houden onderling 1,5 m. afstand.
 4. Handen wassen volgens de voorschriften blijft noodzakelijk.
 5. ‘Thuis blijven bij klachten en laten testen bij de GGD’ blijft van kracht.

Verder zullen we, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te laten zijn, de aula tijdens de pauzes uitsluitend open  stellen voor de brugklasleerlingen. Aan de andere leerlingen wordt gevraagd buiten te pauzeren, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de ventilatiemogelijkheden. Ook zal  de catering buiten beschikbaar zijn. Bij slecht weer zal vanzelfsprekend iedereen binnen kunnen pauzeren.

De kluisjes zullen weer volledig gebruikt kunnen worden.

Omdat de 1,5 meter-regel tussen volwassenen onderling blijft bestaan zullen we vooralsnog ouders en externen beperkt op school kunnen ontvangen.

Regels voor scholen per 26-06 

28-06: De Minister-president heeft per 26 juni versoepelingen aangekondigd en de maatschappij kan weer ademhalen. Hieronder nogmaals de regels voor de scholen: belangrijk is dat de mondkapjesplicht voor de scholen blijft gehandhaafd tot de zomervakantie!

 • Afstand: Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot hun docenten.
 • Mondkapjes: In de gangen is 1,5 meter afstand houden tot het onderwijspersoneel niet altijd mogelijk. Hierom draagt iedereen op de gangen een mondkapje.
  Voor leerlingen en onderwijspersoneel blijft het ook na 26 juni het verplicht om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les.
  In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/op-school)
 • Zelftesten: Medewerkers en leerlingen kunnen zichzelf 2 keer per week testen op het coronavirus. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Medewerkers en leerlingen nemen deze preventieve test zelf thuis af. De testen zijn verkrijgbaar bij de receptie.
 • Looprichting: De looprichtingen op de school blijven onveranderd.
 • Handen wassen: Geadviseerd wordt ook deze regels te blijven hanteren.

Enquête voor leerlingen m.b.t. gebruik zelftesten 

15-06: Onderstaande tekst is verstuurd aan de scholen. Onze leerlingen hebben in de mail een persoonlijke uitnodiging gekregen en ouders zijn geïnformeerd via de Nieuwsbrief.

Sinds kort zijn er testen aan scholen gestuurd waarmee leerlingen zelf kunnen testen of ze Corona hebben. De overheid wil graag weten of leerlingen deze zelftesten gebruiken en wat zij vinden van de informatie over de zelftesten. Wij hopen dat je hierover een kort vragenlijstje in wilt vullen. Ook als je de zelftesten niet gebruikt, is het belangrijk dat je meedoet. Op die manier weten we wat voorstanders en tegenstanders van de zelftesten vinden. 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is helemaal anoniem. De onderzoekers weten niets van je en kunnen ook niet zien wie welke antwoorden geeft. Als je meedoet en je vult de vragenlijst helemaal in, maak je kans op een cadeaukaart van bol.com van € 15. Helemaal aan het einde van de vragenlijst staat een linkje dat je kunt gebruiken om je aan te melden voor de verloting van deze cadeaubonnen.

Je kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 9 juli. 

Om de vragenlijst in te vullen klik je op onderstaande link. Je uitnodigingscode voor de vragenlijst heb je ontvangen in de mail.
Let op: deze code is voor alle leerlingen van de mavo hetzelfde.
 

Alvast veel dank voor je medewerking! 

Zelftesten beschikbaar voor voorgezet onderwijs

10-05: Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er samen alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Vanaf maandag 10 mei gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen in eerste instantie gratis aanbieden aan medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Op deze pagina leggen wij uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt.

En verder…