Dyslexie

Dyslexiebeleid Kennemer College Mavo

Op het KC willen we al onze leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor zullen leerlingen met dyslexie – zeker bij de talen – soms meer moeite moeten doen. Met behulp van een dyslexiekaart en een breed scala aan faciliteiten proberen wij hun schoolloopbaan te vergemakkelijken.
Hiermee volgt het KC het protocol dyslexiebeleid voor VO scholen.

Leerlingen met een dyslexieverklaring

Leerlingen die bij binnenkomst al een dyslexieverklaring hebben, krijgen aan het begin van het schooljaar hun dyslexiekaart. Hierop wordt aan gegeven welke faciliteiten ze – op grond van hun verklaring – krijgen. Denk daarbij aan extra tijd voor proefwerken en so’s, vergrote proefwerkexemplaren, niet hoeven voorlezen in de klas etc.

Mogelijk dyslectisch

Alle leerlingen worden aan het begin van het schooljaar getest op hun taalkundige vermogens. Hoewel de taaltest als zodanig daar niet specifiek op gericht is, kan blijken dat er mogelijk sprake is van dyslexie. In dat geval volgen er nog een aantal testjes. De leerlingen waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van dyslexie, volgen een aantal weken extra lessen om te kijken of er vooruitgang wordt geboekt. Mogelijk wordt de leerling daarna doorverwezen naar een externe specialist om getest te worden.

Dyslexie en examens

Naast de standaard faciliteit extra tijd, gelden de volgende mogelijkheden op het Kennemer College, locatie Mavo:

  • gebruik vergroot lettertype
  • gebruik computer bij het beluisteren van teksten

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met mw. Thijs, dyslexie-coördinator.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur