Eindexamen 2021

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag op de mavo niet het vak Nederlands zijn, dat is het kernvak. (Bron: rijksoverheid.nl)

Diplomering

Zoals het er nu naar uitziet zal de diplomering plaatsvinden op maandag 5 juli, tussen 12.00 en 17.00 uur. Over de uitvoering zullen jullie nog uitgebreid geïnformeerd gaan worden.

Pagina geüpdatet 15 juni - schema 2e tijdvak CSE

Wanneer zijn de examens 2021?

TijdvakWelke dagen?Wanneer komt de uitslag?
Tijdvak 1: Eerste afnames17 mei t/m 1 juni10 juni
Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 1e tijdvak14 juni t/m 25 juni2 juli
Tijdvak 3: Herkansingen6 t/m 9 juli15 juli

Verlenging tweede tijdvak en extra herkansing

Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn in het eerste tijdvak het examen afleggen in het tweede tijdvak en kunnen de centrale examens gespreid worden over het eerste en tweede tijdvak. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal).

Niet laten meetellen van 1 niet-kernvak

Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor de mavo is Nederlands een kernvak.
Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer voor een heel vak. Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Die leerlingen kunnen zo alsnog hun diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige examen hebben afgelegd.

Spreiding examens over de tijdvakken

  • Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen.
  • Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak als dat nodig is. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval, ziekte of quarantaine en daardoor meer voorbereidingstijd voor een of meerdere specifieke vakken nodig heeft. In die situatie kan de eerste afname van het centraal examen van deze vakken voor deze leerling of leerlingen worden doorgeschoven naar het tweede tijdvak. Zo kan een deel van de centrale examens worden afgelegd in het eerste tijdvak en het andere deel in het tweede tijdvak.
  • De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar zal uiteraard in goed overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit aan bij de school uiterlijk 15 april – 12.00 uur. De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 23 april (start van de meivakantie) meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

Planning examens in goed overleg

Leerlingen kunnen dus zelf kiezen welke examens ze maken in tijdvak 1 en/of 2. Het heeft nadrukkelijk onze voorkeur dat de leerlingen de meeste examens maken in tijdvak 1. Mocht er sprake zijn van ziekte of quarantaine dan kunnen tijdvak 2 en 3 ingezet worden voor inhalen en herkansen. De keuze zal ook goed worden besproken door de coach met de leerling, waarbij ouders natuurlijk ook meegenomen worden in de uiteindelijke planning en de mogelijke gevolgen van de gemaakte keuzes.
Op deze site kun je alvast een planning maken voor jezelf.

Extra ondersteuning

Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij de voorbereiding op het examen wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra begeleiding te organiseren. Daarnaast is sinds 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd. (klik hier) Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het examen.

Lessen op 1,5 m in de sportbox: een goede oefening voor het eindexamen, dat ook hier plaatsvindt.