Veel gestelde vragen

Wat is de uiterste datum voor aanmelding?
We verwachten dat alle aanmeldingsformulieren binnen zijn op 13 maart 2018.

Wat gebeurt er als het advies van de basisschool en de testen van cito of nio sterk van elkaar verschillen?
Bij de toelating is het advies van de basisschool doorslaggevend. Indien er onduidelijkheden zijn omtrent het advies zal de toelatingscommissie contact opnemen met de basisschool.

Wat is het verschil tussen cito en nio?
Cito is de toets die de vorderingen van het geleerde op de basisschool meet (welke voortgang heeft een leerling gemaakt in 8 jaar basisonderwijs?). Nio is een intelligentietest die aangeeft welke capaciteiten je hebt.

Wat is een lwoo-beschikking?
Dat is een verklaring gebaseerd op objectieve onderzoekgegevens (testen) die aangeeft dat uw zoon of dochter met extra hulp toch met succes het onderwijs kan volgen. Dit komt vooral veel voor bij leerlingen met een wat lagere aanleg, een sociaal-emotioneel probleem of een leerstoornis van andere aard. We zien het vaak in het beroepsonderwijs.