Wat is jouw weg?

Aandacht voor elke leerling. Daar is alles bij het Kennemer College mavo op ingericht. Van het gebouw tot aan onze manier van lesgeven. We zien dat leerlingen hierdoor met plezier werken en goed grip krijgen op wat zij leren. Je leert bij ons met verantwoordelijkheden om te gaan, zodat je uiteindelijk ook in vrijheid zelfstandig keuzes kunt maken. We prikkelen je nieuwsgierigheid, dagen je uit om op onderzoek uit te gaan, samen te werken, zelfstandig te zijn en je talenten te ontdekken. En daarin helpen wij jou graag op weg. Wat is jouw weg?

Dagstart & Dagsluit

Coaching

Leren vanuit leerdoelen

Dagstart & Dagsluit

De overstap naar het voorgezet onderwijs is altijd spannend: veel nieuwe vakken, verschillende docenten, een nieuwe klas en huiswerk. Om je hiermee te helpen, start je en eindig je de schooldag met je klas en je persoonlijke coach. Tijdens de dagstart plan je de doelen waaraan je die dag gaat werken in je digitale agenda en tijdens de dagsluit kijk je of je deze doelen hebt behaald. Zo weet je of je huiswerk hebt of niet. Je coach helpt je met plannen en bespreekt de belangrijke zaken van die dag. Verder leer je bij de dagstart te leren, bijvoorbeeld wat een goede manier is om een taal te leren.

Coaching

Vooral je persoonlijke coach helpt je om jouw weg te vinden. Je ziet hem of haar elke dag en één keer per week heb je een coachgesprek over je leerproces en het behalen van je leerdoelen. De coach helpt je bijvoorbeeld om leerdoelen te stellen, te ontdekken hoe je leert en te plannen, zodat je overzicht over je eigen leerproces houdt.

COL-gesprekken

De coach betrekt ook je ouders bij je persoonlijke doelen en je leren. Driemaal per jaar worden ze op school uitgenodigd. Tijdens dit COL-gesprek presenteer je jezelf aan je ouders. Je vertelt over de afgelopen periode en over je uitdagingen, je leerdoelen en je planning voor de komende weken. Natuurlijk helpt je coach je bij de voorbereiding op dit belangrijke gesprek.

Leren vanuit leerdoelen

Op het Kennemer College mavo leer je vanuit leerdoelen. Hierdoor weet je precies wat je moet leren. Niet de taken die je doet om je leerdoelen te behalen staan centraal, maar het leerdoel zelf. Om je leerdoel te bereiken wordt je gevraagd te bewijzen dat je kunt wat er wordt gevraagd. In dit proces kun je keuzes maken op het gebied van niveau, tempo en afronding.

Itslearning

Dit is een digitaal systeem dat zorgt voor inzicht en overzicht in je leerproces. Hier kun je plannen in een digitale agenda, staan alle leerdoelen die je in een schooljaar kunt behalen en ook alle taken die je kunt maken om die doelen te behalen. Alles in één overzichtelijk systeem, dat je altijd en overal kunt bereiken.

Blended learning

Leer je nou altijd digitaal? Nee. Je krijgt ook boeken, teksten en opdrachten op papier aangeboden. Wij zorgen voor een goede mix van leren met en zonder een device. Dit noemen wij blended learning.

Visie gepersonaliseerd onderwijs

Wij stellen de leerling centraal. Ieder kind is immers anders en heeft unieke ambities en talenten. Wij dagen je daarom uit om jouw talenten te ontwikkelen en je ambities te verwezenlijken. Ons hele onderwijs is erop gericht om elke leerling een uitdagende leersituatie op maat te bieden. We stimuleren en leren je eigenaarschap voor je eigen leren te nemen en daarmee een succesvolle weg te vinden voor een leven lang leren.

Werken met de laptop

Kom je naar onze mavo?

Meer over ons