Aanschaf iPad schooljaar 2018-2019

Na een gedegen voorbereiding op onderwijskundig, organisatorisch en technisch gebied wordt het onderwijs op het Kennemer College locatie MAVO ondersteund door het gebruik van een iPad/tablet gedurende de lessen.

Omdat het onderwijs aangeboden wordt via een digitale Learning Portal is het belangrijk dat uw kind in het bezit is van een tablet/iPad.
Wij adviseren ouders om een iPad aan te schaffen omdat de batterij hiervan langer mee gaat, deze betrouwbaar en bijzonder gebruiksvriendelijk is.
Wij hebben een leverancier bereid gevonden om de iPad tegen een scherpe prijs aan te bieden. Voor alle iPads geldt dat de simpelste uitvoering (32GB met WiFi) ruim voldoende is voor het gebruik op school.

Per 20 juni 2018 is de bestelwebshop te bereiken via https://kennemercollege.choose-it.nl. Vanaf die datum kunt u uw bestelling plaatsen.

Om u tegemoet te komen in de kosten biedt het Kennemer College locatie MAVO voor nieuwe leerlingen in de brugklas van onze school een eenmalige korting aan van € 100,--. U ontvangt hiervoor een vouchercode die gekoppeld is aan de registratie van uw zoon/dochter bij het Kennemer College. Bij de betaling kunt u kiezen uit betaling ineens of in 36 maandelijkse termijnen.
Voor beide opties kunt u een verzekering afsluiten.


Aanschaf iPad 32 GB;
• Adviesprijs in Apple store € 359,--

• Bij betaling in één keer:

 • € 316,-- minus € 100,-- korting die de school verstrekt  = € 216,--
 • wij adviseren wel de bijbehorende hoes te kopen voor € 43,95

• Bij betaling in 36 maandelijkse termijnen :

 • éénmalige borg van € 50,--
 • vervolgens 36 maandelijkse termijnen van €8,81
 • in dit maandbedrag is de € 100,-- korting die de school verstrekt verrekend
 • bij deze betalingskeuze is de hoes inbegrepen
 • na afloop van de 36 termijnen heeft u de keus om de iPad te retourneren en de € 50,-- borg terug te ontvangen. Doet u dat niet dan is de iPad uw eigendom.

Opmerkingen;

 • Het is ook mogelijk om op deze manier een 128 GB iPad te kopen. De bedragen liggen dan hoger.
 • Het is mogelijk een verzekering af te sluiten. Bij betaling in 36 termijnen zijn de kosten  € 3,-- per maand. Bij betaling ineens moet de premie van € 108,-- voor de verzekering in één keer worden betaald. Wij verwijzen u naar de verzekeringsvoorwaarden van http://www.SMART2SCOOL.nl/verzekering  (Let op € 50,-- eigen risico per gebeurtenis).
 • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt tijdens de lestijden aan de iPad.
 • Aan het begin van het schooljaar wordt op school Office365 en OneDrive (schoolaccount) geïnstalleerd.
  Gelieve geen persoonlijk Microsoft account te installeren, voordat de schoolaccount is geactiveerd!

 

Vragen?
Mocht u vragen hebben over installatie of andere zaken die de iPad betreffen, neem dan contact op met onze servicedesk: servicedesk@kennemercollege.nl

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur