Er is weer van alles
te beleven dit jaar

Voor de volledige jaarkalender, klik hier.

Snel naar:   AprilMeiJuni

April

21 april 2020 Eindexamen expositie Beeldende Vorming (KV2)
Vanaf 19:30 presenteren de eindexamenkandidaten van het vak Beeldende Vorming (Kunsvakken 2) hun eindwerk van het praktijkexamen met als thema: Tijd.
22 april 2020 Meivakantie
Let op: aangepaste data voor de meivakantie. De meivakantie loopt - in verband met de Centrale Eindexamens - van woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei 2020.

Mei

7 mei 2020 CSE Economie
13:30 CSE Economie
8 mei 2020 CSE Nederlands
13:30 CSE Nederlands
11 mei 2020 CSE Geschiedenis en Beeldende Vorming
09:00 CSE Geschiedenis 13:30 CSE Beeldende Vorming
12 mei 2020 CSE Muziek en Wiskunde
09:00 CSE Muziek 13:30 CSE Wiskunde
13 mei 2020 CSE Aardrijkskunde en Frans
09:00 CSE Aardrijkskunde 13:30 CSE Frans
14 mei 2020 CSE Duits en Nask1
09:00 CSE Duits 13:30 CSE Nask1
15 mei 2020 CSE Biologie
13:30 CSE Biologie
18 mei 2020 CSE Nask2
13:30 CSE Nask2
19 mei 2020 CSE Engels
13:30 CSE Engels
20 mei 2020 CSE Spaans
13:30 CSE Spaans
21 mei 2020 Hemelvaart
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 zijn onze leerlingen vrij in verband met Hemelvaart.
25 mei 2020 Leerlingbesprekingen
In week 22 worden de leerlingbesprekingen gehouden tussen de coaches en de teamleiders ( en de leerjaarcoördinator). Er zal geen lesuitval zijn.
27 mei 2020 M3 Informatieavond Londen
Van 19.30 tot 20.30 uur wordt informatie gegeven over de reis naar Londen voor de derdeklassers. De avond is bedoeld voor ouders én leerlingen.
28 mei 2020 M3 Informatieavond Ardennen
Van 20.30 tot 21.30 uur is vanavond de informatieavond over de schoolreis M3 naar de Ardennen. Uiteraard voor ouders én leerlingen.
28 mei 2020 M3 Informatieavond Parijs
Op 28 mei zal ook - voorafgaand aan de bijeenkomst Ardennen - de informatieavond plaatsvinden over de schoolreis M3 naar Parijs. Ook hier geldt: voor ouders én leerlingen. Aanvang 19.30 uur.

Juni

1 juni 2020 Pinksteren en studiedag
1 juni is Tweede Pinksterdag. Op dinsdag 2 juni zal er een studiedag zijn voor het personeel van de mavo. Op beide dagen zijn de leerlingen lesvrij.
3 juni 2020 COL-gesprekken
Deze week zijn de COL-gesprekken (Coach-Ouder-Leerling), op donderdag en vrijdag voor klas 1 t/m 3. Ouders krijgen een uitnodiging in de mail, met daarbij een instructie voor het inschrijven.
29 juni 2020 Diplomering M4A, M4D, M4B, M4E
Maandagmiddag vanaf 15:30 is de diplomering voor klas M4A en M4D. Maandagavond vanaf 19:30 is de diplomering voor klas M4B en M4E.
30 juni 2020 Diplomering M4C, M4G, M4F, M4H
Dinsdagmiddag vanaf 15:30 is de diplomering voor klas M4C en M4G. Dinsdagavond vanaf 19:30 is de diplomering voor klas M4F en M4H.