Er is weer van alles
te beleven dit jaar

Voor de volledige jaarkalender, klik hier.

November

22 november 2018 Informatiemarkt 'Naar de brugklas'
Loop langs onze kraampjes en stel je vragen. Of vraag het aan één van de leerkrachten of leerlingen.
14 november 2018 MBO avond klas 3
In het voorexamenjaar is het nuttig om alvast vooruit te kijken naar de keuze voor een vervolgopleiding. Om leerlingen en ouders een beeld te geven van de mogelijkheden, vindt op woensdag 14 november de jaarlijkse MBO avond plaats voor alle leerlingen van klas 3. Deze informatieve avond staat in het teken van het oriënteren op de vervolgmogelijkheden in het MBO, het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Veel opleidingen zijn aanwezig met een voorlichting in een lokaal of een kraam in de aula. Leerlingen hebben 2 voorlichtingsrondes gekozen waar hun belangstelling naar uitgaat en bezoeken een kraampjesmarkt. De MBO avond is een onderdeel van de handelingsopdracht. Leerlingen bezoeken deze avond in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie) en schrijven een verslag hiervan in hun LOB dossier. Dit jaar is de avond bij locatie Beroepsgericht. De start is om 19.00 uur en de laatste ronde is om 20.30 uur afgelopen. U bent als ouder van harte uitgenodigd om de avond met uw zoon of dochter te bezoeken.  
14 november 2018 Studiedag
Op deze dag zullen er geen lessen zijn, maar zullen de docenten actief zijn met deskundigheidsbevordering. De leerlingen zijn vrij.

December

5 december 2018 Sinterklaasviering
Ook dit jaar zal de Sint onze school niet voorbijrijden! Voor de kinderen die zoet zijn geweest (en voor de docenten die zich hebben gedragen) zal er een traktatie zijn. Vanaf 13.00 uur kunnen coaches en leerlingen zich uitleven met pakjes, surprises, lekkernijen en gedichten, maar ook is er gelegenheid voor een alternatieve sinterklaasviering.
7 december 2018 Excursie Düsseldorf M4
Voor de leerlingen uit klas 4 met Duits in het pakket zal er een excursie zijn naar Düsseldorf. Uiteraard zullen de leerlingen een inhoudelijk programma volgen, maar ze zullen ook aangenaam worden verrast tijdens de kerstmarkt ter plaatse!  
20 december 2018 Kerstdisco
De jaarlijkse kerstdisco is een gezellige en muzikale afsluiting van het kalenderjaar. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 23.00 uur. Er zal aan deur worden gevraagd naar je toegangskaartje en je schoolpas. Heb je al nagedacht over je outfit?
21 december 2018 Kerstmarkt
Op vrijdag zal de kerstmarkt plaatsvinden. Er zijn dan geen lessen, maar de school wordt ingericht als 'marktplaats' met allerlei activiteiten. Ook wordt er een goed doel gekozen waar de opbrengt naar toe gaat.
24 december 2018 Kerstvakantie
De kerstvakantie zal zijn van maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019. Vanwege het nieuwjaarsontbijt van de medewerkers starten de lessen op maandag 7 januari om 11.00 uur.

Januari

15 januari 2019 Kennismakingslesjes
Zit je in groep 8? Van harte welkom! Volg de lesjes en leer onze school kennen. Zit je al op de mavo? De lessen starten vandaag om 11.40 uur.
15 januari 2019 Ouderavond M2
Alle ouders van klas 2 zijn van harte welkom op deze ouderavond. U krijgt informatie over de pakketkeuze aan het eind van dit leerjaar en de aanstaande werkweek naar Weert.
17 januari 2019 Kennismakingslesjes
Zit je in groep 8? Van harte welkom! Volg de lesjes en leer onze school kennen. Zit je al op de mavo? De lessen starten vandaag om 11.40 uur.
26 januari 2019 Open Huis
Deze dag is onze hele school open. Je kunt lokalen en lesjes bezoeken, informatie krijgen over verschillende vakken, talentstromen, schoolreizen, sporten, dagstart/dagsluit, dyslexie, de bovenbouw en natuurlijk nog veel meer. Er zijn leerlingen uit de brugklas die je van alles kunnen vertellen en je kunnen rondleiden in het gebouw. Vergeet niet mee te doen aan de quizjes en geniet van de lekkere hapjes!
30 januari 2019 Informatieavond voor ouders
Op deze avond geven wij tijdens een plenaire bijeenkomst aan alle geïnteresseerde ouders informatie over onze school. U krijgt in vogelvlucht (nogmaals) alle relevantie informatie op een rij en u heeft alle gelegenheid om uw vragen stellen.

Februari

11 februari 2019 COL-gesprekken
In week 7, van maandag 11 t/m donderdag 14 februari, worden de COL-gesprekken gehouden. U kunt zich daarvoor t.z.t. opgeven via de gebruikelijke inschrijfprocedure.
18 februari 2019 Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie zijn van maandag 18 t/m maandag 25 februari. De lessen starten weer op dinsdag 26 februari volgens rooster.

Maart

12 maart 2019 Studiemiddag
Vandaag is er een studiemiddag voor het personeel. De lessen vervallen vanaf 13.00 uur.
21 maart 2019 Muziekavond
De jaarlijkse muziekavond wordt vanavond gehouden in de aula en u bent daarbij van harte uitgenodigd. Voor de leerlingen van klas 3 en 4 bevat het programma praktische onderdelen van het PTA muziek; hiervoor zullen zij worden beoordeeld met een cijfer. Maar het zal vooral een leuke, muzikale avond worden en u zult trots zijn op onze leerlingen! Aanvang: 19.30 uur. Kaartverkoop via dhr. Hiemstra, de muziekdocent.
28 maart 2019 Schoolfeest
De aula wordt feestelijk aangekleed en ingericht en het thema is bepaald: het is vanavond schoolfeest! Aanvang: 19.30 uur en het duurt tot 23.00 uur. Denk je om je toegangskaartje en je schoolpasje?