Er is weer van alles
te beleven dit jaar

De actuele jaarkalender volgt snel op deze plek.

September

28 september 2022 Ouderavond M4
Op woensdag 28 september vindt de ouderavond plaats voor de ouders van M4. Op de agenda met name het naderende eindexamen en wat dat betekent voor het schooljaar. U maakt tevens kennis met dhr. Out, de teamleider, en de coaches. Aanvang: 19.30 uur op school.
29 september 2022 Ouderavond M2
Voor de ouders van klas 2 zal op donderdag 29 september de eerste ouderavond worden gehouden. Aanvang: 19.30 uur op school. U bent welkom vanaf 19.15 uur in de aula.
26 september 2022 Project Veiligheid mavo 3
Van maandag 26 t/m woensdag 28 september vindt het project 'Veiligheid' voor mavo 3 plaats. De reguliere lessen worden vervangen door gastlessen, voorstellingen en workshops. De leerlingen krijgen een aangepast rooster.
27 september 2022 Ouderavond M3
Dinsdag 27-09 zal er een ouderavond zijn op school voor de ouders van onze derdeklassers. Op het programma staan o.a. de gang van zaken in dit leerjaar en uitleg van het schoolexamen (het PTA - Programma van Toetsing en Afsluiting.) Bovendien maakt u kennis met de teamleider, dhr. Sap, en de coaches.

Oktober

6 oktober 2022 Ouderavond dyslexie
Vandaag, 6 oktober, is er een speciale ouderavond met als onderwerp 'dyslexie'. Wat kunnen wij - binnen de wettelijke mogelijkheden in het middelbaar onderwijs - voor de kinderen met dyslexie betekenen? Welke hulpmiddelen en handreikingen kunnen we bieden? Aanvang: 19.30 uur, voor ouders van alle leerjaren.
10 oktober 2022 COL-gesprekken
Op maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 oktober zijn de COL gesprekken in alle leerjaren. T.z.t. krijgt u via de gebruikelijke kanalen hierover actuele info. U wordt verzocht tijdig een afspraak te maken met de coach van uw kind via het daarvoor bestemde programma.

November

7 november 2022 PTA en PTD toetsweek 1
De eerste PTD-week (voor M2) en PTA-week (voor M3 en M4) van dit cursusjaar is gepland in week 45, van maandag 7 november t/m vrijdag 11 november. Deze leerjaren hebben dus uitsluitend toetsen in deze week.