Er is weer van alles
te beleven dit jaar

Voor de volledige jaarkalender, klik hier.

September

23 september 2019 Ouderavond M3
Maandag 23-09 zal er een ouderavond zijn voor de ouders van onze derdeklassers. Op het programma staat de gang van zaken in dit leerjaar en uitleg van het schoolexamen (het PTA - Programma van Toetsing en Afsluiting.) Bovendien maakt u kennis met de teamleider, dhr. Sap, en de coaches.
24 september 2019 Ouderavond M4
Op 24 oktober vindt de ouderavond plaats voor de ouders van M4. Op de agenda met name het naderende eindexamen en wat dat betekent voor het schooljaar. U maakt tevens kennis met dhr. Out, de teamleider, en de coaches. Aanvang: 19.30 uur.
25 september 2019 Brugklaskamp Ameland
Van woensdag 25 september tot en met vrijdag 27 september gaan onze brugklassen op kamp naar Ameland.
25 september 2019 Project Veiligheid mavo 3
Van woensdag 25 september tot en met vrijdag 27 september vindt het project 'Veiligheid' voor mavo 3 plaats. De reguliere lessen vervallen en leerlingen krijgen een aangepast rooster in de mail.
25 september 2019 Sectorwerkstuk mavo 4
Van woensdag 25 september tot en met vrijdag 27 september werken de leerlingen van mavo 4 aan hun sectorwerkstuk.

Oktober

7 oktober 2019 COL-gesprekken
Deze week zijn de COL-gesprekken (Coach-Ouder-Leerling). Op maandag is dinsdag is de onderbouw aan de beurt; de woensdag en de donderdag zijn gereserveerd voor klas 3 en 4. U kunt als ouder t.z.t. inschrijven voor deze gesprekken via Magister.
16 oktober 2019 Ouderavond dyslexie
Vandaag, 16 oktober, is er een speciale ouderavond met als onderwerp 'dyslexie'. Wat kunnen wij - binnen de wettelijke mogelijkheden in het middelbaar onderwijs - voor de kinderen met dyslexie betekenen? Welke hulpmiddelen en handreikingen kunnen we bieden? Aanvang: 19.30 uur, voor ouders van alle leerjaren.
19 oktober 2019 Herfstvakantie
31 oktober 2019 Ouderavond "Puberbrein"
Op initiatief van de Ouderraad wordt op 31 oktober een interactieve ouderavond gehouden met als thema "Het Puberbrein". Alle ouders zijn van harte welkom, u ontvangt een uitnodiging via de mail. Aanvang: 19.30 uur. Klik hier voor meer informatie.

November

13 november 2019 MBO-avond klas 3
Op 13 november is de jaarlijkse MBO-avond voor de leerlingen van klas 3 van de mavo en klas 4 van het Beroepsgericht. Op deze avond volgen de leerlingen een voorlichtingsprogramma naar keuze, dat bestaat uit drie rondes van gastlessen en/of een informatie-markt. Op deze wijze krijgen ze een prima indruk van het brede scala aan MBO-opleidingen in de regio. Deelname is verplicht voor de genoemde leerlingen en ouders zijn van harte welkom om mee te komen. Aanvang: 19.00 uur.

December

21 december 2019 Kerstvakantie

Februari

15 februari 2020 Voorjaarsvakantie

April

22 april 2020 Meivakantie
Let op: aangepaste data voor de meivakantie. De meivakantie loopt - in verband met de Centrale Eindexamens - van woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei 2020.

Mei

21 mei 2020 Hemelvaart
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 zijn onze leerlingen vrij in verband met Hemelvaart.

Juni

1 juni 2020 Pinksteren
Maandag 1 juni is het tweede Pinksterdag. Onze leerlingen zijn dan vrij.