Skip to main content

Dat is één van de uitkomsten van het proces dat is gericht op herpositionering van de locaties van het Kennemer College. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan aanpassing en verbetering van het onderwijsaanbod in Beverwijk en Heemskerk, zonder daarbij de diversiteit en de keuzemogelijkheden van de leerlingen uit het oog te verliezen. Het Bestuur van het SVOK heeft in een brief aan personeel, ouders en leerlingen, en alle basisscholen en andere betrokken partijen de uitkomsten op een rij gezet en vervolgstappen aangekondigd.

Terug naar overzicht