Een kwestie van kiezen

Hieronder vindt u de brochure "Een kwestie van kiezen". Dit boekje is samengesteld om de leerlingen van mavo 2 meer inzicht te geven in de mogelijkheden die de bovenbouw biedt, onder meer door informatie aan te bieden over (nieuwe) keuzevakken en leerwegen.
Een ouderavond behoort tevens tot de informatievoorziening, evenals persoonlijke gesprekken die de decaan voert met de leerlingen (en eventueel ook met de ouders).

 

 

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur