Afspraken

Algemene gedragsregels
Alle mensen in de school behandelen elkaar en elkaars eigendommen met respect. We laten iedereen in zijn waarde en je gaat met anderen om, zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.
 

Gedragsregels in de verschillende ruimtes
In de lokalen bepaalt de docent wat er in het lokaal wel en niet toegestaan is. In alle gemeenschappelijke ruimtes en op alle werkplekken gedraag je je volgens de normale fatsoensnormen en volg je de instructies op van de verantwoordelijke toezichthouders.
 

Milieu
Iedereen draagt bij aan een schone school door de eigen rommel op te ruimen.
 

Verblijf in pauzes
Je mag pauzeren in de aula of op het schoolplein. Je verlaat het plein in de pauzes niet.
 

Waar laat je je jas en je pet?
Je jas laat je in je kluisje en je pet doe je af als een docent of een andere verantwoordelijke dit aan je vraagt.
 

Drinken
In de lokalen is het drinken van water in overleg met de docent of andere verantwoordelijke toegestaan.
 

Roken, drugs en alcohol
We zijn een rookvrije school. In en om het gebouw geldt een algeheel rookverbod. Alcoholen drugsgebruik is ten strengste verboden. Ook alle buitenschoolse activiteiten (discoavonden, werkweken, excursies, enz.) zijn alcoholvrij. Tijdens schoolactiviteiten kan er door de school preventief gecontroleerd worden op het gebruik van alcohol en drugs. Dit geldt ook voor buitenschoolse activiteiten.

Zie voor alle richtlijnen en afspraken pagina 28 en verder van de schoolgids.

Rapport ophalen

Afronding schooljaar:
Vr. 20 juli 2018

M1: 09:00 uur
M2: 09:30 uur
M3: 10:00 uur